Przyczyny bólu w okolicy serca: ściskający, ostry, szwy, bolesny, tępy, przy wdechu, z dusznością

Zdrowe serce to warunek długiego i satysfakcjonującego życia. Ból w okolicy serca wymaga co najmniej starannej uwagi. Jeśli się pojawią, zawsze jest czujność i niepokój. "Serce, serce, co się stało, co pomieszało twoje życie?" Czy ból serca zawsze wskazuje na problemy z sercem i jak je odróżnić od innych bólów - w tym artykule.

Okolica serca - gdzie to jest?

Rzut serca na przednią klatkę piersiową zajmuje obszar od górnej krawędzi chrząstki 3 żeber do dolnej krawędzi trzonu mostka. Wierzchołek jest rzutowany w 5. przestrzeni międzyżebrowej 2 cm w kierunku środkowym od linii przecinającej środek obojczyka. Prawa granica przebiega od 3 żeber chrząstki do 5 przestrzeni międzyżebrowych po prawej stronie.

Zwykle dyskomfort po lewej stronie klatki piersiowej, niezależnie od charakteru i intensywności, dotyczy bólu serca. Ale typową lokalizacją bólu serca jest obszar za mostkiem i na lewo od niego do środka pachy.

Cechy rozprzestrzeniania się bólów serca to pojawienie się bólów odbitych (po lewej stronie łopatki i pod nią, w dłoni). Czasami odbicie jest izolowane, na przykład 4-5 palcami lewej ręki, lewej szczęki. Rzadko ból promieniuje na prawe ramię lub lewe ramię.

Charakter bólu w sercu

W pierwszym etapie diagnozy bardzo ważny jest opis cierpienia przez samego pacjenta. To właśnie szczegółowy opis bólu pozwala lekarzowi kierować się w kierunku poszukiwań i ograniczyć dodatkowe metody badania do wymaganego minimum..

Podczas przesłuchania pacjenta brane są pod uwagę:

 • warunki wystąpienia bólu (podczas wysiłku fizycznego lub po, w spoczynku, połączeniu z jedzeniem, w nocy lub w ciągu dnia)
 • charakter doznań (ukłucia, ściśnięcia, skomlenia, skaleczenia, uciśnięcia, ciągłe lub okresowe)
 • czas trwania bólu
 • po czym się zatrzymują.

Przyczyny bólu w okolicy serca

Choroba serca:Choroby żołądka i przełyku:Skutki toksyczne:
 • choroba niedokrwienna (dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżyca po zawale serca)
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie wsierdzia
 • zapalenie osierdzia
 • miokardiopatia
 • dystrofia mięśnia sercowego
 • zmiany wtórne na tle cukrzycy, mocznicy, nadczynności tarczycy
 • uraz serca
 • guzy
 • zapalenie przełyku
 • GERD
 • ciała obce w przełyku
 • wrzód żołądka
 • guzy
 • zwężenie przełyku
 • Zespół Mallory'ego-Weissa
 • chemiczne oparzenia przełyku i żołądka
 • krwawienie z żołądka, perforacja wrzodu.
 • leki
 • alkohol
 • trucizny serca
 • nikotyna
 • leki
Przeciążenie serca:Patologie płuc:Patologia dużych naczyń:
 • z nadciśnieniem tętniczym
 • irracjonalna aktywność fizyczna
 • objętość z tyreotoksykozą
 • ciśnienie z nadciśnieniem wrotnym (na przykład z marskością wątroby)
 • zapalenie płuc
 • zapalenie opłucnej
 • gruźlica
 • krzemica
 • guzy płuc lub duże oskrzela
 • tętniak aorty, w tym jego rozwarstwienie
 • koarktacja aorty
 • zatorowość płucna
Choroby śródpiersia:Uszkodzenia pni nerwowych:Uszkodzenia kości:
 • zapalenie śródpiersia
 • nowotwory
 • neuralgia międzyżebrowa
 • półpasiec
 • złamania i pęknięcia żeber
 • ból z guzami krwi
Uszkodzenie mięśni:Zmiany skórne:Patologie piersi:
 • rozciąganie
 • zapalenie mięśni
 • mięśniak prążkowany
 • czyraki
 • karbunkuły
 • mastopatia (ginekomastia u mężczyzn)
 • rak
 • łagodne guzy

Ujmujący ból

Jest to typowy ból serca, informujący o niedoborze tlenu w mięśniu sercowym. Jest charakterystyczny dla prawie wszystkich postaci choroby wieńcowej serca. W przypadku dusznicy bolesnej ból uciskowy w klatce piersiowej w okolicy serca lub za mostkiem daje typowe odbicia pod łopatką i lewym ramieniem. Występuje podczas ćwiczeń i przechodzi samodzielnie w spoczynku lub po zażyciu nitrogliceryny, która rozszerza naczynia krwionośne i redystrybuuje krew między warstwami mięśnia sercowego.

Pacjenci z różnego rodzaju zaburzeniami rytmu również obawiają się takiego bólu:

 • najczęściej występuje w migotaniu przedsionków lub komór
 • częste ekstrasystole
 • tachykardia napadowa
 • migotanie przedsionków
 • blokada wewnątrzsercowa
 • często bólowi towarzyszy strach przed śmiercią i nieuchronnie nierówny puls
 • odpowiednikiem bólu w niektórych przypadkach jest duszność wskazująca na niewydolność krążenia.

Nietypowy ból kompresyjny pod lewym łopatką w okolicy serca może wystąpić w spoczynku we wczesnych godzinach porannych na tle skurczu tętnic wieńcowych (dławica Prinzmetala).

Ostry ból

Ten rodzaj bólu zawsze sygnalizuje potrzebę pomocy doraźnej, dlatego nie pozwala na przejście na nic innego. Stan ten można również opisać jako ostry ból, który pojawia się nagle.

Angina pectoris

Przedłużający się napad dusznicy bolesnej o typowym umiejscowieniu i odbiciu silnego bólu kompresyjnego jest wynikiem rozpoczynającej się zakrzepicy, zatorowości lub ostrego zwężenia naczyń wieńcowych. Na tym etapie nitrogliceryna nie pomaga dobrze, ale lekarstwa na czas mogą zapobiec śmierci mięśnia sercowego. Jeśli po dwukrotnym zażyciu nitrogliceryny w odstępie pięciu minut ból nie ustąpi. Musisz wezwać karetkę.

Zawał mięśnia sercowego

To właściwie martwica ściany serca. Tutaj tylko leczenie w specjalistycznym szpitalu jest w stanie uratować życie pacjenta i zachować jego dalszą jakość. W przypadku zawału mięśnia sercowego ból jest bardzo wyraźny, utrzymujący się, niekontrolowany za pomocą leków nitro, któremu towarzyszy lęk przed śmiercią, uczucie braku powietrza. pocenie się, drżenie rąk. Może być nietypowy, na przykład podawany na brzuch lub imitujący kolkę jelitową, któremu towarzyszą nudności i wymioty, utrata przytomności, zaburzenia rytmu serca, drgawki i mimowolne oddawanie moczu. Niektóre zawały serca mijają z łagodnym zespołem bólowym, który nie traci ostrości, ale ból jest bardziej znośny. W przypadku zawału mięśnia sercowego ból jest łagodzony tylko przez neuroleptoanalgezję przy użyciu silnych leków przeciwbólowych.

Choroby przełyku i żołądka

Drugim wariantem niebezpiecznego ostrego bólu w okolicy serca jest katastrofa z przełykiem i sercową częścią żołądka. Perforacja owrzodzenia serca wywoła ból sztyletowy, co doprowadzi do zaburzeń autonomicznych w postaci zawrotów głowy. błyski much przed oczami, zawroty głowy lub utrata przytomności.

W przypadku przełyku krwawienie jest bardziej typowe na tle częstych wymiotów (zespół Mallory'ego-Weissa) lub z rozszerzonych żył przełykowych z nadciśnieniem wrotnym na tle marskości wątroby. Szybkość utraty przytomności i nasilenie zaburzeń krążenia będą zależeć od stopnia utraty krwi. W każdym razie perforacja owrzodzenia lub krwawienie jest powodem do leczenia operacyjnego.

Zatorowość płucna

Jest to skrzep krwi pochodzący z układu miednicy lub żylaków nóg w tętnicy płucnej. Im więcej odgałęzień tętnicy płucnej jest zakrzepowych i im są większe, tym wyraźniejszy i bardziej intensywny jest ból. Oprócz niej obserwuje się odkrztuszanie krwi, duszność, kołatanie serca, obrzęk żył szyjnych. W przypadku zakrzepicy dużych pni rozwija się zapaść i utrata przytomności. Jest to również nagły wypadek wymagający pomocy doraźnej i hospitalizacji..

Rozwarstwienie tętniaka aorty

Częściej występuje u starszych mężczyzn na tle przedłużającego się nieuregulowanego nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zapalenia naczyń czy koarktacji aorty. Czynnikiem prowokującym może być operacja serca lub aorty. Najczęściej wstępująca część statku jest rozwarstwiona. W tym przypadku podłużne pęknięcie błony wewnętrznej prowadzi do gromadzenia się krwi między warstwami aorty. Nagle pojawia się ostry łzawienie za mostkiem lub w okolicy serca, promieniujące pod łopatką. W tym samym czasie ciśnienie rośnie jako pierwsze. a potem gwałtownie spada. Na kończynach występuje asymetria tętna, skóra zmienia kolor na niebieski. Pojawia się pocenie, może dojść do omdlenia. Zaburzenia motoryki stają się objawami neurologicznymi. Krwiak może prowadzić do niedotlenienia serca, duszności, chrypki. Pacjenci często zapadają w śpiączkę.

Połamane żebra

Ostre bóle są charakterystyczne dla złamań żeber. Następnie charakter bólu zmienia się w ból lub gryzienie.

Uciskający ból

W przypadku przeciążenia serca można odczuwać ucisk lub tępy ból.

 • Ten rodzaj bólu może również wystąpić u osób zdrowych, np. Z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, grających na instrumentach dętych zwiększających ciśnienie w krążeniu płucnym..
 • W przypadku nadciśnienia tętniczego serce musi pompować krew wbrew gradientowi ciśnienia, co upośledza jego ukrwienie i zwiększa obciążenie.
 • Tyreotoksykoza prowadzi do przyspieszenia akcji serca i nadmiernego obciążenia serca.
 • Tamponada serca jest następstwem ran i ciśnienia krwi w sercu. Również serce może wycisnąć wysięk z zapaleniem osierdzia różnego pochodzenia (gruźlicze, guz).
 • W przypadku zapalenia mięśnia sercowego o charakterze infekcyjnym lub alergicznym, nieintensywnym bólom uciskowym towarzyszą duszność, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca.
 • Miokardiopatia, dystrofia mięśnia sercowego, nowotwory serca również powodują uczucie nacisku bez wyraźnego związku z obciążeniem, długotrwałe lub sporadyczne.
 • Ucisk ból w klatce piersiowej naśladuje ciała obce przełyku lub zapalenie przełyku.
 • Odurzenia o różnym charakterze (lecznicze, narkotyczne, alkoholowe), a także zatrucia substancjami fosforoorganicznymi, eterem, chloroformem, toksycznymi truciznami roślinnymi o działaniu neurotoksycznym powodują ciężki ucisk na serce, w połączeniu z zaburzeniami rytmu i niewydolnością serca, są obarczone nagłym zatrzymaniem akcji serca.
 • Ropne patologie tkanek miękkich, mastopatia. Rak piersi powoduje również nadmierne ciśnienie w projekcji serca.
 • Wysokie owrzodzenia w sercowej części żołądka prowadzą również do sytuacji, w której bóle uciskowe naśladują patologie serca.

Aby nie wpaść w sytuację Tomka Sawyera, który nie był silny w anatomii i ukrył ofiarowany kwiat bliżej serca lub żołądka, aby odróżnić bóle brzucha od bólów serca, możesz skorzystać z tabeli porównawczej.

Ból serca z chorobą niedokrwienną serca

Ból żołądka z wrzodem serca

PowstaćPodczas ćwiczeń rzadziej w spoczynkuNa czczo lub przez pierwsze pół godziny po jedzeniuNocne bóleNietypowe. Rzadko - we wczesnych godzinach porannychSą charakterystyczneCharakter bóluŚciskanieNaciskanie lub ssanieTrwanieOd kilku minut do pół godzinyDługieNiż wyeliminowanyNitrogliceryna. SydnofarmGastrocepin, Omeprazol, Metacin

Kłujący ból

Jeśli serce sporadycznie dźga, bólowi nie towarzyszą zaburzenia przepływu krwi (brak omdlenia, zawroty głowy, zaburzenia pamięci czy mowy), z reguły nie jest to niebezpieczne.

 • Najczęściej przeszywający ból w sercu jest spowodowany dystonią neurokrążeniową, w której naczynia nie mają czasu na odpowiednie zwężenie lub rozszerzenie, gdy zmienia się obciążenie.
 • Rzadko bólom przeszywającym towarzyszą rzadkie skurcze dodatkowe, tachykardia, zapalenie mięśnia sercowego.
 • Najbardziej prawdopodobną przyczyną przeszywającego bólu po lewej stronie klatki piersiowej jest zapalenie mięśni spowodowane hipotermią lub napięciem mięśni.
 • Kłucie w serce może być również spowodowane nerwobólami międzyżebrowymi, gdy nerw jest w stanie zapalnym. Również półpasiec, wpływający na węzły nerwowe i nerwy, powoduje ból cięty i kłujący.
 • Ból serca podczas inhalacji lub kaszlu należy odróżnić od zmian opłucnowych w zapaleniu płuc, zapaleniu opłucnej, gruźlicy, raku oskrzeli lub płuc. W tym przypadku ból łączy się z suchym lub mokrym kaszlem, wzrostem temperatury (patrz przyczyny niskiej gorączki), poceniem się.

Silny ból

 • Nie do zniesienia ból może być spowodowany zawałem serca, zatorowością płucną, rozwarstwieniem tętniaka aorty. Często jest to 10 na 10 punktów. Pacjenci są niespokojni, biegają. Miej intensywny strach przed śmiercią.
 • 10-9 punktów na skali nasilenia daje zapalenie śródpiersia - zapalenie śródpiersia. Gdy ropny proces rozwija się z powodu powikłań leczenia chirurgicznego, urazu przełyku, próchnicy guzów, ból zmusza pacjentów do przyjęcia przymusowej pozycji z brodą przyciśniętą do klatki piersiowej. Pogarsza się połknięcie i odrzucenie głowy do tyłu. Występuje również z gorączką, poceniem się, pobudzeniem lub dezorientacją i obrzękiem górnej części tułowia.
 • Angina daje ból od 6 do 8 punktów.
 • Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia 5 do 2.

Bolący ból w okolicy serca

Im intensywniejszy staje się rytm współczesnego życia, tym częściej pacjenci skarżą się na ból serca w programie kardio nerwicy. U takich pacjentów nie ma absolutnie żadnych organicznych zmian w narządzie lub żyjących go naczyniach lub są one nieistotne..

 • występuje tylko wysoki stopień neurotyzacji
 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • często kardioneuroza rozwija się jako część somatycznej depresji.

Niezadowolenie z siebie i otaczającego nas świata, które nie przejawia się cechami behawioralnymi, objawia się bólem serca. Jednocześnie pacjentów nawiedza wiele nieprzyjemnych doznań: ucisk na serce, jego zanikanie z westchnieniem, bóle i niepokój o zdrowie.

Często fiksacja na nieistniejącej patologii serca zmusza osobę do wielokrotnego badania, zmiany specjalistów i klinik, znacznie zatruwając jego życie. Jednocześnie doświadczony psychoterapeuta lub korekta grupowa może rozwiązać problem w krótkim czasie..

Ból serca: co robić

Jeśli podejrzewasz problem z sercem, lepiej przecenić ryzyko i natychmiast skontaktować się z terapeutą lub kardiologiem. Po przesłuchaniu i badaniu lekarz przepisze:

 • badania moczu i krwi
 • fluorografia klatki piersiowej
 • EKG (transkrypcja)
 • w razie potrzeby ergometria rowerowa, bieżnia i ECHO-kardioskopia.

Ta taktyka pozwoli ci na czas zareagować na prawdziwą chorobę serca lub upewnić się, że zniknie ona w krótkim czasie i uratuje dodatkowe komórki nerwowe. Ponadto inne poważne i niezbyt choroby są często maskowane pod patologiami serca, które są również pożądane do diagnozowania i leczenia w odpowiednim czasie..

„Dlaczego kłuje? Dlaczego głośno puka? I na pewno nie zawał serca? ” Kardiolog odpowiada na często zadawane pytania dotyczące serca

Każdy miał kiedyś mrowienie i zatrzymanie serca. Albo zaczęło walić jak szalone. Wielu bliskich krewnych cierpi na choroby „serca”. CityDоg.by zadawało kardiologowi najczęstsze pytania dotyczące serca - czego Białorusini najczęściej szukają w wyszukiwarkach.

Irina Lutik
kardiolog najwyższej kategorii

Dźgnie, zawiesza się, „przewraca”

Mam okresowe ukłucia w okolicy serca, dlaczego?

- To zjawisko wegetatywne, ból nie jest całkowicie pochodzenia sercowego. Krótkotrwałe uczucie mrowienia w klatce piersiowej występuje częściej u nastolatków, młodych ludzi i dzieci. Jak mówią, „serce bardzo boli”. Ale na szczęście nie mają prawdziwych problemów z sercem. W rzeczywistości niestabilne rosnące naczynia, które nie są przystosowane do życia, reagują w ten sposób na żywe emocje i stres. Szycie bólu po lewej stronie klatki piersiowej nie jest straszne, szczególnie u nastolatków i nie zagraża życiu.

Warto zwrócić uwagę na odczucia mrowienia w klatce piersiowej, jeśli stają się częste, przeszkadzają Ci przez cały dzień, są związane z pozycją ciała. Następnie udajemy się do lekarza i wykluczamy patologię serca: robimy elektrokardiogram, opisujemy objawy. Czasami takie przeszywające bóle wiążą się z przerwami w pracy serca, zapaleniem przechodzącego nerwu lub mięśnia piersiowego.

I dlaczego serce czasami błądzi i zamarza?

- Tętno może zostać wyrzucone z wielu powodów. Wśród nich - problemy z samym sercem, znajdującym się tuż nad tarczycą, częsty stres. Naruszenie rytmu serca o charakterze wegetatywnym jest dwojakiego rodzaju: dzienne (związane z pracą współczulnego układu nerwowego (uwalnianie adrenaliny)) i nocne (tzw. „Królestwo błędnika” - nerw, który jest aktywny, gdy leżymy i śpimy).

„Blaknięcie” serca lub uczucie blaknięcia, salta w klatce piersiowej jest uważane za klasyczny objaw dodatkowych skurczów - przedwczesnych skurczów serca. Faktem jest, że oddzielny skurcz uciekł bez obrotu, a pauza po nim, próbując zrównoważyć rytm, jest opóźniona. Krótkie serie takich niezwykłych skurczów przypominają kaszel.

Ostry spadek tętna, obarczony zawrotami głowy i omdleniem, jest konsekwencją zapalenia lub zawału mięśnia sercowego, osłabienia rozrusznika serca.

Co dziwne, przerwy w pracy serca mogą być normalne. Nie panikuj z powodu jednego „salta” w klatkę piersiową, a tym bardziej od razu zażyj lekarstwa.

. Czasami serce bije tak głośno, że można go poczuć w gardle..

- Tętnice szyjne zlokalizowane po bokach szyi pomagają wyczuć bicie serca. Kiedy puls przyspiesza, tętnice zaczynają pulsować mocniej, przez co pojawia się uczucie, że serce „wyskakuje z klatki piersiowej”. Niska tolerancja na stres i chęć wzięcia wszystkiego „do serca” zwiększają głośność w słuchawkach.

Czy to normalne, że po regularnej wycieczce do sklepu puls stał się znacznie szybszy??

- Oczywiście to ten sam ładunek. Istnieje specjalny wzór służący do szacowania przyrostu tętna podczas aktywności fizycznej: (220 - wiek) × 0,75. Wynikowa liczba to submaksymalne tętno, które szacuje, czy obciążenie jest dla Ciebie odpowiednie. Formuła jest używana podczas treningu, ale nie po przejściu do sklepu po drugiej stronie ulicy..

W przypadku szybkiego bicia serca zmierz częstość tętna i porównaj z liczbą otrzymaną ze wzoru. Czasami wydaje nam się, że puls jest szybki, ale przy obliczaniu jego wartości nie sięgają 80 uderzeń na minutę. Jeśli jednak Twój puls nadal nie osiągnął upragnionej liczby, a jesteś młoda i piękna, pamiętaj tylko, kiedy ostatnio spacerowałeś po mieście lub wykonywałeś poranne ćwiczenia. Niska aktywność fizyczna nie trenuje tętna, a jego zysk przy nietypowym obciążeniu będzie większy niż u biegających kilometrów dziennie.

Niemiarowość

Co to jest arytmia?

- Arytmia to koncepcja, która łączy nieregularne skurcze związane ze spowolnieniem lub przyspieszeniem przewodzenia impulsu nerwowego w określonych obszarach mięśnia sercowego. Jeśli podejrzewasz arytmię, lepiej udać się do lekarza..

Jakie są jej objawy?

- Niezwykłe skurcze typu ekstrasystole są odczuwalne jako „trzepotanie” w klatce piersiowej, po którym następuje zanik. Jeśli wystąpiło kilka dodatkowych skurczów, wystąpi suchy kaszel.

Spowolnienie impulsu przewodzącego przez rodzaj blokady AV może objawiać się zawrotami głowy, migotaniem „much” przed oczami, tym samym zapadnięciem się w klatkę piersiową, w skrajnych przypadkach - omdleniem. Przyczyną tak jasnej kliniki jest przedłużająca się przerwa w przejściu impulsu przewodzącego z górnych partii serca do dolnych oraz brak dopływu tlenu do mózgu. Początkowo nie przeszkadza to w żaden sposób. Rzadkie „muchy” przed oczami zawsze można przypisać pogodzie, ale omdlenia i codzienne zawroty głowy to powód do wizyty u lekarza.

Zawał serca

A serce zawsze boli, gdy są z nim problemy?

- W rzeczywistości ból nie jest jedyną oznaką problemów z sercem. Ponadto samą koncepcję bólu serca należy odróżnić od innych bólów w klatce piersiowej. Klasycznym objawem choroby serca jest uczucie ucisku, ściskania wzdłuż przedniej powierzchni klatki piersiowej w momencie ruchu (częściej chodzenia), które mija podczas zatrzymywania się i odpoczynku w ciągu kilku minut. Odpowiednikiem bólu serca jest duszność o tych samych cechach (związek z ruchem, krótkotrwały odpoczynek), jednak częściej występuje w starszym wieku.

Niestety zawał serca może przebiegać całkowicie bezobjawowo lub objawiać się zaburzeniami mowy, koordynacją ruchów, dezorientacją, jednostronną słabością rąk i nóg (objawy udaru).

A jeśli podczas zawału serca nie zawsze występuje ból, jak zrozumieć, że jest to zawał serca?

- Najlepszym sposobem rozpoznania zawału serca jest wykonanie kardiogramu, ale nie dla wszystkich, ale jeśli podejrzewasz, Zawał serca można podejrzewać, gdy: ból uciskowo-kompresyjny w środku klatki piersiowej, nasilony podczas chodzenia; silna duszność (spoczynkowa), utrata przytomności, nagłe osłabienie rąk i nóg po jednej stronie. I więcej bólu brzucha. Jeśli są silne, towarzyszy im obfite pocenie się, osłabienie, nudności, wymioty pamiętaj o wykonaniu EKG. Ponieważ brzuszna postać zawału mięśnia sercowego jest dokładnie tym, jak się zaczyna.

Nagłe uczucie w okolicy serca występuje tylko z powodu zawału serca.?

- Jeśli ciśnienie jest stałe, poszukaj wysokiego ciśnienia. Rzadziej problemy z kręgosłupem, takie jak przepuklina. Zwiększone ciśnienie w klatce piersiowej podczas zginania jest oznaką gromadzenia się płynu w worku serca (osierdzie).

Naprężenie

Bardzo się denerwuję, szkodzi sercu?

- Doświadczenia emocjonalne są głównym czynnikiem ryzyka. Generalnie wywołują wszystkie choroby, ale przede wszystkim choroby serca. Pod wpływem stresu organizm uwalnia hormony, które wyzwalają aktywność hormonów w współczulnym układzie nerwowym, które z kolei przyspieszają puls i zwiększają ciśnienie. Taka dobrze skoordynowana praca organizmu pod wpływem stresu jest reakcją ochronną mającą na celu przetrwanie, ponieważ wszystkie narządy zaczynają pracować o rząd wielkości szybciej. Naturalnie serce i naczynia krwionośne zużywają się wcześniej.

Jak się przed tym uchronić?

- Po pierwsze, należy usiąść i dowiedzieć się, skąd bierze się stres, przeanalizować, co robiłeś w momencie, gdy tętno przyspieszyło, porównać przyczyny i skutki. W ciągu tygodnia spisaliśmy wszystkie powody - znajdź łatwe do usunięcia i napraw je.

Po drugie, zdecyduj, czy masz cele w życiu. Jeśli nie, umieść je. Raz, dwa, trzy, do 100 rocznie. Motywuje i tworzy ramy dla wszystkich chorób, w tym chorób serca. Zwłaszcza jeśli ten cel zapala człowieka, przyczynia się do ulepszania świata. Wielu nie rozumie, że człowiek dla czegoś żyje i nie chodzi tylko do pracy, je i pije, wychowuje dzieci. Zaufaj mi, skoncentrowana osoba rzadziej choruje..

Po trzecie, medytacja. Wiele centrów pracy za granicą, w Stanach Zjednoczonych, ma pokoje relaksacyjne z kojącą muzyką, pokoje do medytacji i przerwy na lunch poza instytucją, aby przenieść uwagę z pracy na rekonwalescencję..

Po czwarte, nikt nie odwołał efektywnego zarządzania czasem. Kiedy osoba wykonuje kilka prac jednocześnie i jest również rozproszona, uwaga jest tak rozproszona, że ​​nie ma już siły na odpoczynek i miłość do siebie, a to, co można zrobić w trzech stawkach, po skoncentrowaniu i wypoczęciu, robi się w ciągu roku.

Czy mogą pomóc środki uspokajające?

- Mogą. Jeśli ktoś sam nie jest w stanie poradzić sobie z problemem, znajdź jego przyczyny i wyciągnij je za ich korzenie. Jest wiele środków uspokajających, te same nalewki alkoholowe (ulubiona karetka dla osób starszych), tabletki na rośliny lecznicze, w skrajnych przypadkach chemikalia.

Musimy jednak pamiętać, że przyjmując leki, raczej zrzekamy się odpowiedzialności za to, że w życiu niczego nie zmieniamy, a stres nie znika..

Sport, siedzący tryb pracy, złe nawyki

Jakie są najbezpieczniejsze i najbardziej korzystne treningi dla układu sercowo-naczyniowego? Mówi się, że serce można „zasadzić” na przykład ćwicząc CrossFit.

- Oczywiście trening cardio. Gimnastyka poranna, ćwiczenia na sprzęcie sercowo-naczyniowym (bieżnia, rower stacjonarny, elipsoida), bieg długodystansowy dozowany (nie od razu 5 km!), Spacery (w tym skandynawski), pływanie, joga.

Można "zasadzić" serce ćwicząc w wyraźnie zawyżonym tempie, bez systematyczności i celu, mając kolorowy bukiet nieleczonych chorób, poprzez jakąkolwiek aktywność fizyczną. Jeśli stopniowo zwiększasz tempo pod kontrolą pulsu, zdrowia, częstości oddechów itp., Smutne konsekwencje zostaną zminimalizowane..

Co jeszcze jest szkodliwe dla serca? Uważa się, że siedzący tryb pracy jest bardzo szkodliwy.

- Tak, brak aktywności fizycznej lub siedzący tryb życia jest bardzo szkodliwy dla serca i naczyń krwionośnych. Serce trzeba wytrenować, a po 30 latach musimy ruszać więcej niż przed 30. Niestety po dojrzewaniu kupujemy samochody, mieszkania, przestajemy biegać do pracy, nie biegamy na randkach, jedziemy tylko windą i samochodami, z jakiegoś powodu wolimy odpocząć w Turystyka all inclusive w Turcji po lasach lub górach.

Problemy z sercem przyspiesza cukrzyca, wysokie i nieleczone wartości ciśnienia krwi, palenie dla firmy i nie tylko, obfitość pracy, brak odpoczynku i snu, niezdrowa dieta, szybkie przekąski, fast food, bieganie po burgera i colę w McDonald's, stres, z którymi nie wiemy, jak sobie radzić.

Czy można naprawić serce po uszkodzeniu? Jeśli na przykład paliłem przez 15 lat, a potem rzuciłem.

- Uszkodzenie serca - wynik przebytego zawału lub urazu serca. W pierwszym przypadku mówimy o blizny lub obszarze, który wypada ze skoordynowanego mechanizmu rzutu serca. I nie, blizny nie goją się.

Palenie nie uszkadza mięśnia sercowego, tworzy tło obszarów, które otrzymują mniej lub więcej tlenu i składników odżywczych. W efekcie narasta gruboziarnista tkanka łączna, która wspomaga funkcję naszego „motoru”, ale go nie uszkadza. Tło z palenia może ulec poprawie, ale dopiero po 10–20 latach, gdy płytki nazębne, które wyrosły z upośledzonego metabolizmu cholesterolu, już spowodowały szkody.

Co mam teraz zrobić, żeby później było mniej problemów z sercem?

- Usuń złe nawyki i zastąp je zdrowymi. Nawyk zakorzenia się w 21 dni. Wszystkie złe nawyki można zastąpić dobrymi, ale nie od razu, ale stopniowo, ponieważ organizm musi się do nich przyzwyczaić. Najpierw zaczynamy dzień ćwiczeniami przez 10-15 minut. Gdy tylko jesteśmy przyzwyczajeni do takich obciążeń, zaczynamy wypijać 1,5 litra wody dziennie. Następnie wprowadzamy ćwiczenia oddechowe w porze obiadowej itp..

Kupujemy rower i robimy z niego główny środek transportu do domków letniskowych lub wieczornych przejażdżek po parku z przyjaciółmi. Oczywiście możesz go użyć do pracy, pod warunkiem, że dotarcie tam zajmie 20-30 minut, a nie 3 godziny. Wszystko jest w granicach rozsądku.

Zacznij biegać, bierz udział w maratonach i półmaratonach. 20-30 minut 2 razy w tygodniu po pracy, rano lub w weekendy. Zrezygnuj z nocnych przekąsek, zacznij się wysypiać, szanuj innych, traktuj wszystkich dobrze, bądź zawsze w dobrym nastroju, dziękuj za wszystko w swoim życiu i spokojnie pomagaj światu.

jedzenie

Co musisz jeść, aby utrzymać dobrą kondycję serca i naczyń krwionośnych?

- Owoce na śniadanie, warzywa na obiad, ryby, zioła, kurczak, jeśli jesz mięso. Ważny jest sposób przygotowania: minimalna obróbka cieplna, w przypadku mięsa - parzona lub pieczona w piekarniku.

Awokado, orzechy, nasiona, płatki zbożowe (z wyjątkiem kaszy manny), wypieki z pełnego ziarna, ryż, kukurydza, mąka lniana, zastąpienie cukru syropem z topinamburu. I nie zapomnij o wodzie: 30 ml na kilogram masy ciała dziennie, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do jej stosowania, np. Choroba nerek, migotanie przedsionków.

Wiek, dziedziczność

Jeśli moja babcia i tata nieustannie traktują moje serce, czy to oznacza, że ​​ja też mam problemy??

- To znaczy, że jest to samo tło. Dziedziczna predyspozycja jest w rzeczywistości bardzo ważnym czynnikiem w podobnych myślach, słowach i czynach. Ale jeśli radykalnie zmienimy nasze podejście do życia, to tło może w ogóle się nie pojawić. Na przykład wysokie ciśnienie krwi u ojca, który żyje w stresie i je raz dziennie po godzinie 18:00, nie pojawi się u syna, który podróżuje po świecie, robi to, co kocha i żyje w radości.

Czy często w ogóle trzeba badać serce??

- Do 40 roku życia, jeśli prowadzisz zdrowy tryb życia, nie musisz mieć specjalnego badania serca. Możesz wykonać USG serca co pięć lat, jeśli lekarz na USG początkowo nie stwierdził żadnych problemów (jeśli występują dolegliwości sercowe), raz w roku wykonuj testy i wykonuj kardiogram.

Po 40 latach lepiej jest w pełni zbadać układ sercowo-naczyniowy raz na 2-3 lata, zwłaszcza u mężczyzn. W przypadku stwierdzenia zmian poddaj się badaniu raz w roku (miażdżyca nadal nie śpi).

Dlaczego „specjalnie dla mężczyzn”?

- Ponieważ mężczyźni w stresie, mający czynniki ryzyka, są bardziej podatni na choroby serca, te same ataki serca.

Jak wiek wpływa na stan serca i naczyń krwionośnych?

- Do 40 roku życia na serce prawie nie ma wpływu. Po 40 roku życia zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą mieć problemy. Z tego pierwszego, ponieważ uważa się, że człowiek bardziej żyje w stresie, a jego rezerwowe zdolności serca i naczyń krwionośnych szybciej zawodzą. Ponadto mężczyźni częściej palą, piją alkohol i jedzą fast food w drodze. A to plus trzy dodatkowe czynniki ryzyka. Po drugie - z nieprzespanych nocy i obfitości pracy. Nawet pomimo tego, że do 50 roku życia kobiety chronią hormony płciowe przed chorobami serca i naczyń krwionośnych.

Gdybym miał problemy z sercem jako dziecko, zawsze będą?

- „Problemy” z sercem w dzieciństwie są najczęściej związane z cechami wzrastającego organizmu: zmianami hormonalnymi, dziecięcymi żalami, płaczem itp. Nie można ich nazwać dużymi zmianami. Ich dzieci z reguły z nich wyrastają. Zapalenie mięśnia sercowego, wady serca i niektóre rodzaje zaburzeń rytmu przechodzą w dorosłość..

Czy to prawda, że ​​wszystkie osoby z nadwagą prędzej czy później będą miały problemy z sercem??

- Tak, w rzeczywistości to prawda. Tyle, że nie jest to konsekwencja faktu, że dana osoba ma nadwagę, a konsekwencja tego, że oprócz nadwagi istnieją inne czynniki ryzyka. W końcu osoba najczęściej przytyje z powodu niewłaściwego odżywiania, niskiej aktywności fizycznej. A jeśli masz nadwagę, dochodzi do naruszenia metabolizmu cholesterolu, trzustka działa pod wpływem stresu, zwiększając ryzyko rozwoju cukrzycy.

Nadwaga jest jednym z czynników wywołujących choroby serca. Jeden, ale nie główny.

Inne choroby

Z jakimi objawami należy natychmiast udać się do lekarza?

- Powód wizyty u lekarza - obsesyjne codzienne uciskanie, uciskanie, przeszywające bóle w klatce piersiowej, bóle głowy, silne zmęczenie pod koniec dnia pracy, zawroty głowy, krótkotrwałe zaburzenia mowy, silne osłabienie rąk i nóg po jednej stronie, nagła duszność w nocy, ból w żołądku, z którego pojawia się zimny, lepki pot, utrata przytomności.

A jakie choroby innych narządów mogą wpływać na serce i naczynia krwionośne?

- Na serce najczęściej wpływają awarie w pracy sąsiednich narządów. Najbardziej dotknięta jest tarczyca (zapalenie, węzły w nim, usunięcie tego narządu).

Płuca są również w pobliżu, ale rzadko wpływają na serce: tylko przy ciężkim zapaleniu płuc lub długotrwałym zapaleniu oskrzeli drobnoustroje mogą dostać się do mięśnia sercowego i spowodować stan zapalny - zapalenie mięśnia sercowego.

Problemy z naczyniami mózgu mówią raczej o ogólnoustrojowym charakterze zmian naczyniowych. Dlatego nie można powiedzieć, że serce zachorowało z powodu blaszek w naczyniach szyi, ponieważ w ten sam sposób mogą znajdować się w naczyniach serca lub nóg.

Nerki są ściśle związane z sercem, ponieważ uruchamiają mechanizm zwiększania ciśnienia. Lub guzy wytwarzające hormony w dowolnych narządach, które zmieniają hormony w organizmie.

Czy można wyleczyć wszystkie choroby serca??

Nie ma pojęcia „lekarstwa” na serce. Istnieje opcja „zminimalizowania” lub „przekształcenia w postać przewlekłą”. Jeśli, powiedzmy, arytmia pojawiła się raz, istnieje wiele szans, że ujawni się ona w takich samych warunkach. W przypadku uszkodzenia tkanki serca nie ma powrotu do przeszłości.

Przyczyny i diagnoza przeszywającego bólu w sercu

Wszystko o dyskomforcie w klatce piersiowej

Mało kto może się pochwalić, że przez całe życie nie spotkał się z tak podstępnym objawem - zapaleniem jelita grubego serca i daje je na szyję, łopatki czy kręgosłup. Pierwszym pytaniem, na które należy odpowiedzieć, jest to, czy manifestacja bólu jest związana z chorobami serca, czy też są inne choroby, które dają taki sygnał.

Dlaczego serce boli i co robić? W obliczu takiego problemu po raz pierwszy nie należy panikować. Tylko w 10% przypadków taki objaw może wskazywać na obecność poważnych chorób. I tylko 20% tego, że zapalenie okrężnicy w okolicy mięśnia sercowego można uznać za przejaw choroby tego narządu.

Przyczyny i diagnoza przeszywającego bólu w sercu

Jakie są przyczyny i co zrobić, jeśli serce ma zapalenie okrężnicy? W zależności od tego, co dokładnie powoduje ból w okolicy klatki piersiowej, objawy i charakter choroby będą się różnić. Z różnicy progów bólu, ktoś odczuwa ból jako bardzo silny, czyjeś objawy są ledwo zauważalne.

W większości przypadków dyskomfort nie wskazuje na poważną chorobę i nie wymaga kompleksowego leczenia. Konieczne jest jednak zwrócenie się do specjalisty, który wiarygodnie określi przyczynę, ponieważ poważne choroby mogą być również ukryte pod objawem..

Jeśli zapalenie okrężnicy występuje w okolicy mięśnia sercowego, może to wskazywać na obecność chorób związanych z:

 1. zwyrodnieniowe - dystroficzne zmiany kręgosłupa;
 2. płuca;
 3. przepona, przełyk lub żołądek;
 4. serce.

Co robić i jak pomóc w domu, jeśli twoje serce ma zapalenie okrężnicy?

Jeśli zapalenie jelita grubego w mostku - sugeruje to, że w taki czy inny sposób zachodzą procesy w organizmie, które wymagają interwencji medycznej. Przed wizytą u lekarza ważne jest, aby wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku nagłego bólu serca. Co zrobić, jeśli boli cię serce, środki nadzwyczajne:

 1. Główną i podstawową zasadą jest natychmiastowe zapewnienie pełnego odpoczynku. Usiądź lub połóż się, znajdź pozycję, w której ból serca będzie mniej zauważalny.
 2. Ważne jest, aby zapewnić dostęp do świeżego powietrza, aby nasycić organizm tlenem. Wyjdź na zewnątrz lub otwórz okno.
 3. Jeśli ból serca nie ustaje, należy zastosować środek znieczulający. Najtańsze: Paracetamol, Analgin, Nimesil lub Ibuprofen.
 4. Należy zmierzyć ciśnienie krwi i puls. Jeśli wskaźniki odpowiadają zwykłej normie, manifestacja bólu nie jest związana z sercem.
 5. Jeśli napadowi przeszywającego bólu towarzyszy potwierdzona choroba serca lub dystonia wegetatywna, należy zastosować środek uspokajający: Validol, Corvalol, Valerian lub Persen.
 6. Jeśli w klatce piersiowej występuje zapalenie okrężnicy, a ciśnienie krwi spada poniżej normy, problem dotyczy serca. W takiej sytuacji stosowanie nitrogliceryny jest surowo zabronione. To pogorszy sytuację..
 7. Jeśli po 35 minutach ból w sercu pozostaje wyraźny, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

Jakie choroby można ukryć jako przeszywający ból w sercu

Co zrobić, jeśli kłuje w okolicy serca, na jakie choroby wskazuje ten objaw? Rozważmy najczęściej:

ChorobaObjawy
Neuralgia międzyżebrowaSerce kłuje ostro i nieoczekiwanie. Ból jest najbardziej wyraźny podczas obracania ciała, uciskania obszarów międzyżebrowych i kręgosłupa.
Uraz żebra
Osteocondritis kręgosłupa
NerwicaMrowienie w sercu, szybki puls, zwiększone pobudzenie psychoemocjonalne. Najczęściej objawy pojawiają się po wysiłku fizycznym lub silnym stresie.
Dystonia naczyniowo-naczyniowa
Wady zastawek i aorty
Zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego).Nieustanny ból zlokalizowany w okolicy serca. Przyczyną jest przeziębienie lub choroba zakaźna.
Proces zapalenia zewnętrznej wyściółki serca (zapalenie osierdzia)
Zapalenie płuc lub opłucnejBól jest zlokalizowany po lewej stronie mostka, objawia się głębokim oddechem lub kaszlem.
Tętniak aorty piersiowejSilnie kłuje w okolicy serca, często dodaje się ból w okolicy szkaplerza, wzrasta ciśnienie krwi.
Przepuklina przepony, choroba refluksowa przełykuBól pojawia się sytuacyjnie: podczas jedzenia, przy zgadze lub przejadaniu się.
Naruszenie rytmu sercaŁagodne mrowienie spowodowane atakiem arytmii. W towarzystwie poważnej słabości.

Sposoby łagodzenia bólu serca

Co robić i jak sobie radzić z faktem, który często rani Twoje serce? Jeśli przyczyna tej symptomatologii nie zostanie określona lub osoba po raz pierwszy spotkała się z zapaleniem okrężnicy w okolicy mięśnia sercowego, musisz wiedzieć, jak złagodzić stan.

Środki mające na celu wyeliminowanie dyskomfortu w okolicy klatki piersiowej, w zależności od choroby:

 1. Neuralgia międzyżebrowa. Ból charakteryzuje się intensywnym paleniem. Czas trwania bólu od jednej godziny do dnia lub dłużej. Witaminy z grupy B i leki przeciwzapalne pomogą złagodzić objawy.
 2. Osteochondroza kręgosłupa, odcinek piersiowy. Towarzyszy szwy, bolesny, tępy i uciskający ból w klatce piersiowej. Boli oddychanie. Nieprzyjemne odczucia nie ustępują po zażyciu nitrogliceryny. Możesz złagodzić ból wstrzyknięciem leku przeciwzapalnego..
 3. Dystonia naczyniowo-naczyniowa. Przy tej diagnozie głównym objawem jest zapalenie jelita grubego podczas wdechu przez kilka minut, przy czym należy: wypić valocordin (45-50 kropli), spróbować się uspokoić. Oprócz przeszywającego bólu obserwuje się tachykardię i drżenie. Lokalizacja - klatka piersiowa i lewe ramię.
 4. Zapalenie osierdzia. Długotrwały kłujący ból. Lokalizacja - klatka piersiowa, często promieniuje do szyi. Towarzyszy mu obrzęk twarzy, gorączka i duszność. Aby uzyskać ulgę, musisz wziąć lek przeciwzapalny.
 5. Tętniak preparujący aorty piersiowej. Silny przeszywający ból. Towarzyszy mu silny kaszel, duszność i trudności w odruchu połykania. Przy takich znakach samodzielne podawanie leków jest zabronione..
 6. Ból w klatce piersiowej związany ze stanami psychogennymi. Krótkie lub długotrwałe bolesne uczucie w okolicy klatki piersiowej w spoczynku lub podczas ruchu. Musisz wziąć środek uspokajający lub Corvalol.

Co zrobić, jeśli serce bardzo boli

Choroby układu krążenia należą do najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych. Kiedy pojawią się pierwsze objawy, bardzo ważne jest ustalenie, czy fakt kłucia serca ma związek z problemami w tym narządzie.

Prawidłową diagnozę można postawić tylko po przeprowadzeniu badania lekarskiego. Ale istnieje kilka zaleceń, które pomogą ci samodzielnie znaleźć przyczynę..

 1. Najczęstszymi chorobami serca są dusznica bolesna i zawał serca. Objawem tych chorób jest silny ból uciskowy lub ognisty promieniujący do łopatki i lewego ramienia.
 2. Jeśli zapalenie okrężnicy występuje wyłącznie podczas ruchu mostka, kręgosłupa lub głębokiego oddechu, problem nie dotyczy serca.
 3. Jeśli zapalenie jelita grubego jest ciężkie, ból osiąga apogeum przy badaniu palpacyjnym lub ucisku na lewą stronę klatki piersiowej, to najczęściej jest to problem z mięśniami lub zakończeniami nerwowymi przestrzeni międzyżebrowej.
 4. Kiedy ból się nasila, prawdopodobnie występuje problem z sercem..
 5. Jeśli atak tego, że zaczynasz oddychać i dźganie w klatkę piersiową pojawia się nieoczekiwanie i szybko mija, możemy stwierdzić, że przyczyna nie jest związana z sercem.
 6. Jeśli przyjmując nitroglicerynę, Validol lub Corvalol ból stopniowo się zmniejsza, to problem jest związany z sercem.
 7. Jeśli przeszywający ból pomógł złagodzić Paracetamol lub Analgin, to jest to nerwoból międzyżebrowy lub problemy z kręgosłupem.
 8. Jeśli serce się kłuje, ale można znaleźć taką pozycję ciała, w której ból się zmniejsza, problem nie dotyczy tego narządu.

Zapalenie jelita grubego w czasie ciąży, co robić?

Będąc na stanowisku, kobiecie surowo zabrania się przyjmowania leków bez zgody lekarza, dlatego tylko wykwalifikowany specjalista może zalecić, co zrobić, jeśli serce ma zapalenie okrężnicy i trudno jest oddychać..

Często ból w klatce piersiowej prowadzi do paniki i przerażenia. Ale najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że stres i nerwica mogą tylko pogorszyć przebieg choroby. Dlatego wykrywając niepokojące objawy, nie wahaj się i angażuj w autodiagnozę. Nikt oprócz lekarza nie postawi prawidłowej diagnozy i nie zaleci właściwego leczenia.

Manak, N.A. Diagnostyka bólów sercowo-naczyniowych kręgosłupa u pacjentów z chorobą wieńcową: metoda. polecam. NA. Manak [i inni]. - Mińsk, 1997 - S. 12.

Manak, N.A. Standaryzacja diagnostyki dławicy piersiowej. NA. Manak [i inni]. Medycyna. - 1999. - nr 4. - str. 34–35.

Pomerantsev, V.P. Bóle w klatce piersiowej niezwiązane z wieńcami. V.P. Pomerantsev. Cov. kochanie. - 1991. - nr 6. - str. 30–33.

Hill, A.B. Podstawy statystyki medycznej. A.B. Wzgórze. - M., medycyna. - str. 129–31.

Maseri, A. Mieszana dusznica bolesna. A. Maseri [i in.]. Jestem. J. Cardiol. - 1985. - Vol. 56. - str. 30–36.

Szwy w sercu: przyczyny, związek z patologią, jak wyeliminować mrowienie, możliwe leczenie, gdy jest to niebezpieczne

© Autor: dr A.Olesya Valerievna, praktykujący lekarz, nauczyciel uniwersytetu medycznego, zwłaszcza dla SosudInfo.ru (o autorach)

W każdym z nas pojawiło się uczucie, że serce się kłuje, przynajmniej raz w życiu. Ten objaw może być dość przerażający i sprawić, że natychmiast rzucisz się do lekarza, ale najczęściej mija szybko i samoczynnie, a ci, którzy go doświadczyli, próbują samodzielnie znaleźć przyczynę kłucia w sercu.

Nie tylko osoby starsze z wieloma chorobami serca i innych narządów mogą narzekać na mrowienie w sercu. Często objaw ten niepokoi młodych ludzi, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, młodzież, a nawet dzieci. Zrozumienie jego pochodzenia może być trudne tylko na podstawie opisu doznań, ponieważ nie każdy pacjent jest w stanie szczegółowo i tak dokładnie, jak to możliwe, dokładnie powiedzieć, jak boli lub kłuje..

Jednocześnie szczegółowe przesłuchanie może popchnąć lekarza do przyczyny dolegliwości, a najprostsze badanie może to potwierdzić. W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe badania w celu ustalenia dokładnej diagnozy, ale jeśli przepisuje je specjalista, nie należy panikować. Dogłębne badanie nie zawsze oznacza obecność ciężkiej patologii..

W niektórych przypadkach uczucie mrowienia w okolicy serca nie jest w ogóle związane z aktywnością jego mięśnia, poziomem ukrwienia, obecnością lub brakiem stanu zapalnego i innymi zmianami patologicznymi. Objaw może mieć charakter funkcjonalny, mieć mechanizm psychogenny i występować z patologią innych narządów.

Oczywiste jest, że krótkotrwałe uczucie mrowienia, które trwa kilka sekund i mija samoistnie, nie jest jeszcze powodem do paniki, ale jeśli dyskomfort się utrzymuje, uczucie mrowienia trwa kilka minut lub dłużej, a zwykłe leki w postaci walidolu, korwalolu czy nitrogliceryny nie przynoszą efektu, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak może boleć serce?

Aby pomóc zrozumieć przyczyny bólu i okresowego mrowienia w sercu, przeprowadza się dokładne przesłuchanie, podczas którego pacjent wyjaśni lokalizację, czas trwania i charakter swoich doznań. Jak pokazuje praktyka, szczegółowe i dokładne opisanie bólu nie jest zadaniem łatwym i aby sobie z nim poradzić, warto wiedzieć, jakie doznania najczęściej pojawiają się w okolicy serca i na co zwracać uwagę, kiedy się pojawiają.

Mrowienie w okolicy serca można bezpiecznie przypisać rodzajowi bólu, który jest ostry i krótkotrwały lub przewlekły, długotrwały, ciągnący. Kiedy serce się kłuje, pacjent może również odczuwać zadyszkę, przypływ zimnych potów, nagły ból głowy lub zawroty głowy oraz szereg innych objawów, które również zaleca się skonsultować z lekarzem..

Zwyczajowo rozróżnia się kilka rodzajów bólu w okolicy serca:

 • Anginal - częściej występuje z patologią mięśnia sercowego i tętnic sercowych, nasila się wraz ze stresem, doświadczeniami, ma naglący charakter, jest zwykle zatrzymywany przez nitroglicerynę (dławica piersiowa);
 • Zawał - ostry, sztyletowy, kłujący, palący, prawie zawsze - bardzo intensywny, któremu towarzyszy zimny pot, lęk przed śmiercią, niewydolność oddechowa, obrzęk żył szyi i inne objawy towarzyszące procesom martwiczym mięśnia sercowego (zawał serca);
 • Cardialgia - związana zarówno z patologią sercową, jak i pozasercową, jest najczęściej przeszywająca i krótkotrwała, może być zaostrzona przez wdychanie, ruchy ciała.

Ta klasyfikacja jest w dużej mierze arbitralna, ponieważ ból i mrowienie są bardzo subiektywnymi odczuciami, a każdy pacjent na swój sposób ocenia ich intensywność. Z natury ból może być przeszywający, uciskający, palący, aw niektórych przypadkach objawy te są połączone, a pacjentowi niezwykle trudno jest zlokalizować i opisać swoje uczucia.

Jeśli pojawi się ukłucie serca lub bóle, należy zwrócić uwagę na niektóre warunki ich wystąpienia:

 1. Połączenie z oddychaniem, ruchami klatki piersiowej;
 2. Zmiana charakteru doznań podczas odczuwania klatki piersiowej, przestrzeni międzyżebrowej;
 3. Osłabienie mrowienia podczas przyjmowania leków lub brak ich działania;
 4. Czas trwania negatywnych wrażeń, intensywność, rozprzestrzenianie się na ramię, łopatkę, nadbrzusze itp..

Sercowe przyczyny mrowienia

Przyczyny ukłucia serca są niezwykle zróżnicowane i mogą leżeć zarówno w układzie sercowo-naczyniowym, jak i poza nim. Nie zawsze kłuje w serce w obecności zmian strukturalnych w nim, w niektórych przypadkach zarówno serce, jak i inne narządy nie są w ogóle zmienione, a jako czynnik etiologiczny są przede wszystkim zaburzenia nerwicowe, dysfunkcja autonomiczna i intensywny wzrost.

Najczęstsze choroby serca wywołujące kłujące bóle to:

 • Procesy zapalne w mięśniu sercowym lub osierdziu (szczególnie silny ból przeszywający występuje przy włóknistym zapaleniu osierdzia);
 • Zaburzenia rytmu serca - nawet banalna dodatkowa skurcz, która nie zawsze jest oznaką kłopotów, może powodować mrowienie w sercu;
 • Choroba niedokrwienna serca - od dławicy wysiłkowej po martwicę mięśnia sercowego, kiedy serce kłuje z takim natężeniem, że pacjent nie może tego tolerować;
 • Zmiany dystroficzne w sercu, kardiomiopatia;
 • Zastawkowa choroba serca.

Jeśli serce kłuje w związku z powyższymi przyczynami, to wśród objawów może być również niepokój, pocenie się, zaczerwienienie lub odwrotnie sinica skóry, skoki ciśnienia, omdlenia, dreszcze, przyspieszone lub zwolnione tętno itp..

Osoby z przeszywającym bólem serca spowodowanym przewlekłą patologią serca doświadczają silnego zmęczenia, osłabienia podczas wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej, aw zaawansowanych przypadkach podczas odpoczynku. Często pojawia się kaszel, duszność, obrzęk kończyn, co wskazuje na narastającą niewydolność serca.

Dławica piersiowa jest jednym z najczęstszych objawów niedokrwienia mięśnia sercowego, kiedy pacjenci skarżą się na uciskowy, kłujący, uciskowy ból w sercu spowodowany niedokrwieniem spowodowanym procesem miażdżycowym w tętnicach wieńcowych. Dławica piersiowa to wiele osób starszych, które zostały już zbadane przez kardiologa i stosują różne leki przeciwdławicowe w celu złagodzenia ataku.

Zawał mięśnia sercowego jest ostrym typem choroby niedokrwiennej serca, która rozwija się z całkowitą niedrożnością tętnic odżywiających mięsień sercowy. Kiedy kardiomiocyty są niszczone, serce nie tylko kłuje, ale ból jest tak intensywny, że charakteryzuje się sztyletem, paleniem, nie do zniesienia. Szyciu bólowi podczas zawału serca towarzyszy uczucie lęku przed śmiercią, paniki, pobudzenia psychoruchowego, bladości lub zaczerwienienia twarzy, niestabilności ciśnienia i tętna, pocenia się.

projekcja zawału i bólu dławicowego

Nadciśnienie tętnicze jest częściej uważane za patologię naczyniową, ale zawsze prowadzi do zmian w sercu. Przerostowi lewej komory, wymuszonej do pracy ze zwiększoną siłą, towarzyszy niedostateczny dopływ krwi do mięśnia sercowego z powodu jego postępującego zgrubienia, dlatego w przypadku nadciśnienia tętniczego serce ulega ukłuciu w wyniku procesów niedokrwiennych. Częściej mrowienie występuje na tle kryzysu nadciśnieniowego z nagłym wzrostem ciśnienia.

Ból serca w nadciśnieniu tętniczym łączy się z innymi objawami choroby („muchy” przed oczami, bóle głowy, duszności, uczucie gorąca itp.), Więc pacjent może nie skupiać się na mrowieniu w sercu, odnosząc to do jednego z objawów nadciśnienia.

Serce kłuje szczególnie silnie przy zmianach zapalnych mięśnia sercowego lub koszulki sercowej:

zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego przebiega z pulsującym, ostrym, intensywnym bólem powstającym na tle gorączki, ogólnego zatrucia, objawów niewydolności serca, duszności.

Zapalenie osierdzia, jeden z głównych objawów, objawia się przeszywającym bólem w okolicy serca, co wiąże się z podrażnieniem zakończeń nerwowych, których błona osierdziowa jest bardzo bogata. Ból jest ostry, tnący, kłujący, pogarszany przez oddychanie i przyjmowanie określonych pozycji, rozprzestrzenia się na ramię, prawą połowę klatki piersiowej i łączy się z gorączką, silnym osłabieniem, możliwy jest suchy kaszel.

Zmianom dystroficznym w mięśniu sercowym, kardiomiopatii, wadach zastawek, wahaniom tętna może również towarzyszyć przeszywający ból w klatce piersiowej, występujący podczas wysiłku lub spoczynku, połączony z objawami przewlekłej niewydolności serca. Ten ból nie jest związany z oddychaniem ani ruchami ciała..

Kłucie serca również z wypadaniem płatka zastawki mitralnej, co jest bardzo częste wśród współczesnej młodzieży, dlatego wielu pacjentów i ich rodzice mają tendencję do kojarzenia bólu z wadą. Oczywiście wyraźne wypadnięcie z niedomykalnością, powodujące wtórne zmiany w mięśniu sercowym, jest dość zdolne do wywoływania bólu i mrowienia, jednak w większości przypadków wypadnięcie I stopnia bez zaburzeń hemodynamicznych nie wywołuje bólu serca, a jeśli wystąpi mrowienie, to przyczyny należy szukać w innym - na przykład dysfunkcji autonomicznej.

Pozasercowe przyczyny mrowienia w okolicy serca

Istnieje wiele pozasercowych przyczyn przeszywającego bólu w sercu. Może to być spowodowane różnymi chorobami narządów wewnętrznych i układu nerwowego:

 • Problemy z kręgosłupem - przeszywający ból połączony z drętwieniem skóry, uczuciem pełzania;
 • Neuralgia międzyżebrowa - silny ból wzdłuż przestrzeni międzyżebrowej;
 • Patologia oskrzelowo-płucna;
 • Choroby układu pokarmowego;
 • Nerwice, dysfunkcja autonomiczna;
 • Patologia endokrynologiczna.

Osteochondroza, przepuklina krążków międzykręgowych przyczynia się do ucisku korzeni nerwowych i pojawienia się bólu w sercu. Niektórzy pacjenci wskazują, że serce się kłuje, chociaż dokładne badanie ujawnia również objawy neurologiczne w postaci drętwienia skóry, upośledzenia wrażliwości itp. Osteochondroza może wywoływać nocne ataki bólu i mrowienia w sercu..

Ból w osteochondrozie może być dość silny, można go odczuć jako zastrzyk w klatkę piersiową, trwający od kilku minut do kilku godzin. Ruchy dłoni i tułowia powodują zwiększony ból.

Neuralgia międzyżebrowa jest kolejną możliwą przyczyną silnego bólu w okolicy serca, klatki piersiowej wzdłuż przestrzeni międzyżebrowej. Szycie, ból cięcia, czasami nie do zniesienia, nasila się wraz z ruchami i palpacją dotkniętej przestrzeni międzyżebrowej.

Ostry przeszywający ból jest możliwy w przypadku patologii płuc. Najczęstszą przyczyną „płucną” jest zapalenie opłucnej, zwłaszcza włókniste, kiedy płaty błony surowiczej pokryte są wysiękiem z białka włóknistego, ocierają się o siebie podczas ruchów oddechowych, co powoduje podrażnienie wielu receptorów i silny ból.

W przypadku zapalenia opłucnej, dotykającego prawej połowy klatki piersiowej, ukłuć w okolicy serca podczas wdechu i wydechu, ból nasila się wraz z ruchem klatki piersiowej. Jeśli pacjent wstrzymuje oddech i jednocześnie porusza tułowiem, wówczas ból nie zniknie, a może nawet się nasilić.

Ból w klatce piersiowej i okolicy serca występuje przy odmie opłucnowej, gdy powietrze gromadzi się w jamie klatki piersiowej i ściska płuco, wywołując ostry przeszywający ból w okolicy serca. Zszywa serce prawostronnym zapaleniem płuc, następnie ból łączy się z gorączką, dusznością, kaszlem i objawami ogólnego zatrucia.

Choroby układu pokarmowego mogą również prowadzić do bolesności i dolegliwości w okolicy serca. Na przykład wzdęcia pomagają unieść przeponę i ograniczyć ruchomość płuc, ponadto pozycja serca nieznacznie się zmienia, możliwy jest dyskomfort w klatce piersiowej i ból..

W przypadku zapalenia żołądka, wrzodu trawiennego, przepukliny przełyku otwarcia przepony, któremu towarzyszy wzrost funkcji wydzielniczej żołądka, ból może być palący, pulsujący. Takie odczucia są zlokalizowane w okolicy hipochondriów, mogą nasilać się po jedzeniu, ale nie są związane z aktywnością motoryczną pacjenta.

Pchnięcia pod serce po lewej stronie z chorobą refluksową przełyku. Według niektórych doniesień refluks jest związany z prawie połową wszystkich epizodów bólu po lewej stronie klatki piersiowej, spowodowanych przyczynami pozasercowymi. Ból w patologii układu pokarmowego można podać na ramię, szyję, plecy, obszar międzyłopatkowy, szczękę.

Dysfunkcja autonomiczna (VVD) jest uważana za jedną z najczęstszych pozasercowych przyczyn przeszywającego bólu w okolicy serca. Ten złożony kompleks objawowy przejawia się w bardzo różnorodnych oznakach zaburzeń unerwienia narządów wewnętrznych, pacjenci skarżą się, że serce się kłuje, opisując objaw dość barwnie.

Ze względu na szczególne emocjonalne postrzeganie jakichkolwiek oznak patologii, pacjenci z dystonią wegetatywno-naczyniową zwykle natychmiast spieszą się do lekarza w celu postawienia diagnozy, ale badanie i rutynowe badania nie wykazują żadnych odchyleń, ponieważ serce nie kłuje z powodu zmian strukturalnych w nim.

Szycie bólu z naruszeniem tonu współczulnego jest krótkotrwałe, często występuje na tle stresu, w połączeniu z innymi objawami - poceniem się, napadami paniki, biegunką, drżeniem, tachy lub bradykardią, dusznością. Przy napadach paniki pacjent może odczuwać arytmię, odczuwać silny lęk przed śmiercią, kłujący ból rozprzestrzenia się po lewej stronie klatki piersiowej, symulując nawet zawał serca, który jeszcze bardziej go przeraża. Efektem w takich przypadkach nie jest nitrogliceryna z walidolem, ale zwykłe środki uspokajające, na przykład waleriana lub matka.

psychogenny ból serca spowodowany dysfunkcją autonomiczną, w tym w połączeniu z zespołami oddechowymi - częste zjawisko

Nerwice i podobne schorzenia mogą wystąpić przy bólach w okolicy zamostkowej, rzadkich mrowieniu, natomiast ze względu na dużą liczbę niezwiązanych z nimi objawów trudno jest opisać ból lub dokładny sposób ukłucia serca pacjenta. W obliczu ogólnej apatii lub pobudzenia, niestabilności nastroju, skłonności do depresji lub agresji.

Narzekanie polega na tym, że serce kłuje, boli klatka piersiowa, rytm serca jest zaburzony, często z patologią endokrynologiczną. Bólowi może towarzyszyć przyspieszenie tętna, rozprzestrzeniając się na lewe ramię i okolicę międzyłopatkową, uzyskując podobieństwo do dusznicy bolesnej. Szczególnie często takie objawy towarzyszą chorobom tarczycy, guzom nadnerczy.

Tak więc bez zbadania jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, z czego może nakłuć serce, niemożliwe jest udzielenie każdemu pacjentowi. Powodów jest tak wiele, że nie można mówić o autodiagnozie czy samoleczeniu, ponieważ osoba z dala od medycyny nie będzie w stanie prawidłowo ocenić objawów, co oznacza, że ​​ryzykuje przeoczenie poważnej patologii lub odwrotnie, wpadnie w panikę, gdy przyczyna przeszywającego bólu będzie całkowicie nieszkodliwa.

Co zrobić, jeśli boli cię serce?

Oczywiste jest, że gdy serce się kłuje, trudno jest zachować spokój ducha, a większość pacjentów zaczyna panikować, dzwonić po karetkę lub spieszyć do kliniki po diagnozę, wyobrażając sobie wnioski dotyczące zawału serca i innych poważnych chorób. Jednak ze względu na wszystkie nieprzyjemności objawu najczęściej nie jest to spowodowane poważną patologią, dlatego przede wszystkim musisz się uspokoić.

W przypadku ukłucia serca warto spróbować ocenić ból - jaki jest ostry, jak długo trwa, jakie inne objawy się pojawiły. W momencie bolesnych wrażeń można wstrzymać oddech, spróbować poruszyć tułowiem, poczuć przestrzeń międzyżebrową, aby ocenić związek przeszywającego bólu z ruchem, oddychaniem, palpacją. W przypadku kontaktu z lekarzem informacja ta przyspieszy i ułatwi postawienie diagnozy, zwłaszcza jeśli do tego czasu ból ustąpił lub ustąpił całkowicie.

Dziecko może mieć ukłucia w okolicy serca z tych samych powodów, co u dorosłych, ale diagnoza będzie znacznie trudniejsza, ponieważ nawet nie każdy dorosły potrafi poprawnie opisać swoje uczucia, a dziecko będzie całkowicie zdezorientowane lub przestraszone. W takich przypadkach lepiej, aby rodzice nie angażowali się w samodzielne poszukiwania odpowiedzi, co powoduje ukłucia serca u dzieci, ale dobrze byłoby skontaktować się z pediatrą lub kardiologiem.

Lepiej nie dać się ponieść samoleczeniu bólu serca, ponieważ możesz stracić czas lub przegapić poważną chorobę, ale możesz podjąć pewne kroki. Na przykład pacjenci z już ustaloną diagnozą dławicy piersiowej lub arytmii mogą przyjmować przepisane im leki - nitroglicerynę z walidolem, kordaronem, anapriliną. Wiele osób równolegle stosuje Corvalol, Valocordin i inne „krople na serce”, które mają działanie uspokajające.

Jeśli serce kłuje na tle skoku ciśnienia u osoby z nadciśnieniem tętniczym, to całkiem wskazane jest samodzielne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych - kaptoprilu pod językiem, tej samej nitrogliceryny, jeśli występuje współistniejąca choroba niedokrwienna serca, domięśniowy magnez, diuretyk. Z reguły po normalizacji ciśnienia krwi i „sercu puszcza”.

Przy mrowieniu w okolicy serca na tle nerwicy, ataku paniki, dysfunkcji autonomicznej u młodych ludzi bez chorób serca, środki uspokajające dają dobry i szybki efekt. Możesz pić nalewki z kozłka lekarskiego lub matki, głogu, korvalolu zgodnie z dawkami zalecanymi dla wieku i stanu..

W przypadku procesów zapalnych - zapalenia mięśni, nerwobólów, półpaśca - lepiej natychmiast skonsultować się z lekarzem, który przepisze leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwwirusowe, a także zaleci fizjoterapię.

Szczególną czujność należy zachować, gdy serce się kłuje i pojawia się duszność, spada ciśnienie, pojawiają się nudności z wymiotami, przeszywający ból przekształca się w sztylet lub piekący ból, zaburzony jest puls. Objawy te przemawiają za poważną patologią, która wymaga szybkiej diagnozy i leczenia..

W przypadku, gdy serce kłuje w środku pełnego zdrowia, a objaw jest krótkotrwały i mija sam, można po prostu się uspokoić, oddychać głęboko i spokojnie, zająć pozycję poziomą, poluzować kołnierzyk koszuli lub krawata. Jeśli mrowienie się powtórzy, warto udać się do terapeuty.