Leki rozszerzające naczynia krwionośne

Leki rozszerzające naczynia krwionośne: przegląd leków, obszary zastosowania
Wysłane przez Julia Karpova | data aktualizacji 15.04.2017
W tym artykule dowiesz się o lekach, takich jak leki rozszerzające naczynia krwionośne. Ta duża i wszechstronna grupa farmakologiczna może być stosowana w leczeniu wielu chorób serca i naczyń krwionośnych..

Klasyfikacje i typy
Choroba serca
Nadciśnienie tętnicze lub nadciśnienie pierwotne
Zaburzenia krążenia mózgowego lub w celu wyeliminowania bólów głowy i zawrotów głowy
Choroby oczu (jaskra lub podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe)
Zaburzenia krążenia obwodowego (patologia naczyń nóg, cukrzyca, zapalenie stawów, osteochondroza itp.)
Mechanizm działania leków rozszerzających naczynia krwionośne według grup
Blokery kanału wapniowego
Korektory zaburzeń krążenia w naczyniach mózgowych
Alkaloidy sporyszu
Miotropowe leki przeciwskurczowe
Blokery adrenergiczne
Środki do tłumienia centrum naczynioruchowego
Blokery zwojów
Aktywatory kanałów potasowych
Inhibitory ACE
Inhibitory reniny
Antagoniści angiotensyny II
Sympatholytics
Leki do eliminacji nadciśnienia płucnego
Organiczne azotany
Donory tlenku azotu
Pochodne puryny
Leki o mechanizmie działania adenozyny
Leukotrieny i prostaglandyny
Inne narkotyki
Sprawdź popularne artykuły

Leki rozszerzające naczynia (lub leki rozszerzające naczynia) są reprezentowane przez niezwykle zróżnicowaną grupę leków. Mogą być przyjmowane w postaci tabletek lub roztworów do iniekcji, a ich głównym celem jest poszerzenie światła naczyń krwionośnych i poprawa ukrwienia danego narządu lub części ciała. Leki te mają różne mechanizmy, rodzaj i lokalizację działania..

Każdy środek rozszerzający naczynia krwionośne może oddziaływać na różne typy lub obszary naczyń krwionośnych. Istnieją środki, które mają wpływ na małe, średnie lub duże naczynia zlokalizowane w określonym narządzie lub tkankach. Na przykład istnieją substancje, które wpływają dokładnie na naczynia wieńcowe lub leki powodujące ekspansję tylko dużych i dużych naczyń. Oznacza to, że nie ma uniwersalnego leku rozszerzającego naczynia krwionośne, a wybór takiego leku powinien być oparty na przypadku klinicznym i przeprowadzony wyłącznie przez lekarza..

Klasyfikacje i typy
Ponieważ niezwykle szeroką gamę leków określa się jako leki rozszerzające naczynia krwionośne, stosuje się kilka klasyfikacji..

Zgodnie z mechanizmem działania farmakologicznego, środki rozszerzające naczynia krwionośne dzielą się na kilka grup, w zależności od tego, na które enzymy, peptydy, receptory lub obszary ścian naczyń wpływają. Jednak taka klasyfikacja jest słabo zrozumiała dla osób, które nie są lekarzami i nie mogą określić, który narząd lub układ zostanie dotknięty tym lub innym lekiem. Ten podział na grupy jest zrozumiały tylko dla lekarzy. To oni mogą wybrać środek rozszerzający naczynia krwionośne, biorąc pod uwagę nie tylko wskazania do jego stosowania, ale także inne indywidualne wskaźniki stanu zdrowia każdego pacjenta (współistniejące choroby, nasilenie danego objawu, wiek, ciąża itp.).

Z uwagi na brak treści informacyjnych takiej klasyfikacji dla pacjentów, nie będziemy jej szczegółowo rozważać w ramach tego artykułu. Rzeczywiście, nawet przy tej samej chorobie, pacjentom można przepisać leki z różnych grup.

Ponadto leki rozszerzające naczynia krwionośne są klasyfikowane zgodnie z ATC (działanie anatomiczno-terapeutyczno-chemiczne). Ta klasyfikacja jest najbardziej uniwersalna i zrozumiała dla pacjentów, ponieważ pozwala na uwzględnienie kilku parametrów leków rozszerzających naczynia:

budowa chemiczna substancji czynnej;
pod jakimi patologiami jest używany;
na które części układu krążenia lub narządy działa środek.
Zgodnie z tą klasyfikacją leki rozszerzające naczynia krwionośne dzielą się na następujące grupy:

do leczenia chorób serca;
do leczenia nadciśnienia tętniczego lub nadciśnienia tętniczego;
do leczenia zaburzeń krążenia mózgowego lub eliminacji bólów głowy i zawrotów głowy;
do leczenia chorób oczu (jaskra lub podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe;
do leczenia zaburzeń krążenia obwodowego (patologie naczyniowe nóg, powikłania cukrzycy, artretyzm, osteochondroza itp.).
W tej klasyfikacji wymieniono tylko najczęściej stosowane i znane leki rozszerzające naczynia krwionośne, które mogą być produkowane pod różnymi nazwami w postaci tabletek lub roztworów do wstrzykiwań..

Nitrogliceryna musi być pod ręką dla osoby cierpiącej na dusznicę bolesną.
Organiczne azotany - nitrogliceryna, diazotan lub monoazotan izosorbidu, tetraazotan pentaerytrytu;
blokery adrenergiczne - Carvedilol, Propranolol, Atenolol, Nebivolol, Nadolol;
blokery kanału wapniowego - werapamil, nitrendypina, nifedypina, nimodypina, amlodypina;
donory tlenku azotu - Serelaxin, Korvaton, Nikorandil, Molsidomin;
antagoniści angiotensyny II - Valsartan, Lorista, Losartan, Diovan, Candesartan;
Inhibitory ACE - Captopril, Akcupro, Enalapril, Enam, Ramipril, Fozikard, Lisinopril;
inne środki - Instenon.
Nadciśnienie tętnicze lub nadciśnienie pierwotne
Blokery zwojowe - azametonium, kamfoniowe, pirylen, benzoheksonium, dimekolina, trepirium;
substancje działające hamująco na ośrodek naczynioruchowy - Clonidine, Physiotens, Clonidine, Rilmenidine, Albarel, Methyldopa;
sympatholytics - rezerpina, oktadin, guanetydyna;
blokery adrenergiczne - Nadolol, Carvedilol, Acecor, Timolol, Prazosin, Labetalol, Egilok, Bisokard, Sotalol;
wyeliminować nadciśnienie płucne - Tracleer, Bosentan, Ambrisentan;
aktywatory kanałów potasowych - Minoxidil, Kordinik, Diazoxide;
blokery kanału wapniowego - Diakordin, Octidipine, Nifedipine, Verapamil, Plendil, Amlodipine;
Inhibitory ACE - Captopril, Envance, Enalapril, Gopten, Ramipril, Stopress, Lisinopril;
inhibitory reniny - Aliskiren;
antagoniści angiotensyny II - Valsartan, Naviten, Giposart, Losartan, Cardosal, Candesartan;
kwas nikotynowy;
Nitroprusydek sodu;
Apressin;
Diazotan izosorbidu;
inne leki - Vincamine, Bencyclan, Naftidrofuriol.


Zaburzenia krążenia mózgowego lub w celu wyeliminowania bólów głowy i zawrotów głowy
Alkaloidy sporyszu - Sermion, Ergoloid mesylate, Nicergoline;
miotropowe leki przeciwskurczowe - chlorowodorek papaweryny;
blokery kanału wapniowego - Stugeron, Betahistin, Dilceren, Nimodipine, Nimopin, Cinnarizine;
pochodne puryny - pentoksyfilina, nikotynian ksantynolu;
blokery adrenergiczne - Korgard, Talinolol, Betalok, Acebutolol, Cordanum, Propranolol, Acecor, Atenolol;


korektory zaburzeń krążenia mózgowego - Cavinton, Niacin, Avamigran, Pentohexal, Instenon, Vinpocetine.
reklama

Choroby oczu (jaskra lub podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe)

Osoby z jaskrą wymagają miejscowego stosowania środków rozszerzających naczynia krwionośne.
Dipivefrin;
Betak;
Pilokarpina;
Tymolol;
Trawoprost;
Proxopheline;
Karbachol;
Betaksolol;
Latanoprost;
Klonidyna.
Zaburzenia krążenia obwodowego (patologia naczyń nóg, cukrzyca, zapalenie stawów, osteochondroza itp.)
Blokery adrenergiczne - fentolamina;
miotropowe leki przeciwskurczowe - chlorowodorek papaweryny;
blokery zwojów - benzoheksonium;
alkaloidy sporyszu - Vasobral, Sermion, Nicergoline;
leki z mechanizmem adenozyny - Parsedil, Sanomil-Sanovel, Dipyridamole;
Inhibitory ACE - Captopril, Enam, Bagopril, Renitek, Enalapril;
pochodne puryny - pentylina, nikotynian ksantynolu, kopamina, pentoksyfilina;
blokery kanału wapniowego - Nifedypina, Dilceren, Felodypina, Nitrendypina;
leukotrieny i prostaglandyny - Ventavis, Edex, Alprostadil, Muse, Iloprost;
inne leki - Dibazol, Enduracin, Naftidrofuril, Oxybral, Bencyclan, kwas nikotynowy, Vincamine.
w grupach
Blokery kanału wapniowego
Mechanizm działania takich środków ma na celu zahamowanie wnikania jonów wapnia do komórek mięśni naczyniowych. Spadek ich stężenia prowadzi do rozszerzenia tętnic obwodowych, tętniczek i spadku ciśnienia.

Poszczególne leki z tej grupy mogą różnić się szeregiem właściwości lub farmakokinetyką, o ich powołaniu powinien decydować wyłącznie lekarz.

Korektory zaburzeń krążenia w naczyniach mózgowych
Do tej grupy środków rozszerzających naczynia krwionośne należą leki o różnym mechanizmie działania, ale ich cechą wyróżniającą jest to, że działają głównie na naczynia mózgowe..

Alkaloidy sporyszu
Leki te mogą blokować receptory alfa-adrenergiczne i powodować rozszerzenie tętnic obwodowych. W rezultacie poprawia się krążenie krwi w dotkniętym obszarze tkanki, a ciśnienie krwi spada..

Miotropowe leki przeciwskurczowe
Takie środki rozszerzające naczynia krwionośne zmniejszają napięcie mięśni gładkich naczyń i powodują rozszerzenie światła tętnic. To działanie leków prowadzi do poprawy przepływu krwi. W praktyce klinicznej najczęściej stosowanym miotropowym środkiem przeciwskurczowym jest chlorowodorek papaweryny..

Blokery adrenergiczne
Niektóre z tych tabletek lub roztworów można stosować zarówno do ciągłego przyjmowania na różne dolegliwości, jak i do łagodzenia kryzysów nadciśnieniowych. Składniki czynne tych leków działają na receptory ścian naczyń wrażliwych na adrenalinę i noradrenalinę, blokują je i zapewniają rozszerzenie światła naczyń. Wybór takich funduszy jest niezwykle szeroki i może go wykonać tylko lekarz..

Środki do tłumienia centrum naczynioruchowego
Leki te hamują ośrodek naczynioruchowy zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym. W rezultacie zmniejsza się napięcie ścian naczyń krwionośnych, naczynia rozszerzają się, a ciśnienie spada..

Blokery zwojów
Takie leki działają na wrażliwe na nikotynę receptory nerwów autonomicznego układu nerwowego. W efekcie impulsy wywołujące skurcz naczyń zostają przerwane, napięcie ścian naczyń zmniejsza się i rozszerzają..

Aktywatory kanałów potasowych
Aktywne składniki tych środków powodują otwarcie kanałów potasowych w błonach komórek mięśni gładkich naczyń. W rezultacie jony potasu opuszczają komórki i zakłócają przenikanie jonów wapnia do ścian naczyń. Spadek poziomu wapnia w mięśniach gładkich ścian powoduje rozluźnienie i rozszerzenie naczyń. Następnie ciśnienie krwi spada..

Inhibitory ACE
Te leki rozszerzające naczynia mogą blokować działanie enzymu konwertującego angiotensynę, który powoduje skurcz naczyń. W rezultacie zmniejsza się napięcie ścian naczyń krwionośnych, a światło naczynia rozszerza się, powodując spadek ciśnienia.

Inhibitory reniny
Leki te hamują aktywność enzymu zwiększającego ciśnienie krwi, takiego jak renina. W rezultacie światło naczyń rozszerza się, a nadciśnienie zostaje wyeliminowane..

Antagoniści angiotensyny II
Leki te neutralizują peptyd angiotensyny II, który ma wyraźne właściwości zwężające naczynia krwionośne. W rezultacie światło naczyń rozszerza się, a ciśnienie spada..

Sympatholytics
Aktywne składniki takich funduszy eliminują efekt unerwienia współczulnego, który zwiększa napięcie naczyniowe. W rezultacie serce zaczyna rzadziej kurczyć się, mięśnie naczyń rozluźniają się, ich światło rozszerza się, a ciśnienie spada.

Leki do eliminacji nadciśnienia płucnego
W leczeniu nadciśnienia płucnego stosuje się antagonistów receptorów endoteliny A, które zakłócają mechanizm powstawania nadciśnienia płucnego i prowadzą do obniżenia ciśnienia w naczyniach płucnych. Oprócz nich inne leki rozszerzające naczynia krwionośne (na przykład blokery kanału wapniowego) mogą być stosowane jako uzupełnienie.

Organiczne azotany
Szczególnie często takie leki są przepisywane w leczeniu patologii serca. Pod ich wpływem zmniejsza się przepływ krwi żylnej do serca, mięśnie gładkie naczyń obwodowych rozluźniają się, a ciśnienie w prawym przedsionku i tętnicy płucnej spada. To odciążenie mięśnia sercowego zmniejsza jego zapotrzebowanie na tlen i przyczynia się do normalizacji wieńcowego przepływu krwi..

Donory tlenku azotu
Ta grupa leków, podobnie jak azotany, jest często stosowana specjalnie w leczeniu chorób serca. Tlenek azotu sprzyja rozluźnieniu mięśni gładkich naczyń (zwłaszcza żylnych) i rozszerzeniu światła naczyń. W rezultacie poprawia się przepływ wieńcowy, zmniejsza się obciążenie mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych..

Pochodne puryny
Takie środki pomagają obniżyć poziom wapnia w komórkach mięśni gładkich naczyń, blokują receptory adenozyny, normalizują mikrokrążenie i poprawiają przepływ krwi. W efekcie ściany naczyń rozluźniają się, światło naczynia rozszerza się, poprawia się krążenie krwi, a ciśnienie spada..

Leki o mechanizmie działania adenozyny
Te leki rozszerzające naczynia krwionośne nie tylko rozluźniają mięśnie gładkie naczyń i rozszerzają ich światło, ale także zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi w żyłach i tętnicach. Są w stanie ustabilizować mikrokrążenie w różnych częściach krwiobiegu i znajdują zastosowanie w różnych gałęziach medycyny..

Leukotrieny i prostaglandyny
Substancje te spowalniają tworzenie się skrzepów krwi i sprzyjają rozluźnieniu mięśni gładkich naczyń. W rezultacie krążenie krwi i mikrokrążenie zostają ustabilizowane dzięki poprawie przepływu krwi i rozszerzeniu światła naczyń.

»ZOBACZ POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zwężenie tętnicy nerkowej: objawy i leczenie;
Nadciśnienie tętnicze: leczenie i zapobieganie;
Przerost lewej komory: przyczyny, leczenie i konsekwencje;
Pierwotny hiperaldosteronizm: przyczyny, objawy;
Ból brzucha: przyczyny, mechanizm, zasady leczenia;
Inne narkotyki
Poszerzenie światła naczyń krwionośnych może być również spowodowane lekami z innych grup farmakologicznych. Konieczność ich powołania ocenia lekarz w zależności od przypadku klinicznego..

Lekarze różnych specjalizacji mogą przepisywać leki rozszerzające naczynia krwionośne - kardiolodzy, chirurdzy naczyniowi, neurolodzy, terapeuci, nefrolodzy, okuliści, ginekolodzy, gastroenterolodzy, itp. i nie miał wpływu lub miał minimalny wpływ na inne części krwiobiegu.

Najlepsze leki rozszerzające naczynia krwionośne dla mózgu

Aby zapewnić pełne funkcjonowanie złożonego ośrodkowego układu nerwowego człowieka, zależnego od krążenia krwi, dużej liczby połączonych ze sobą neuronów i procesów nerwowych, mózgu pokrytego naczyniami krwionośnymi oraz nasycenia wszystkich narządów ośrodkowego układu nerwowego tlenem i glukozą, należy zadbać o swoje zdrowie. Bardzo często wraz z rozwojem patologii i upośledzonym mikrokrążeniem krwi dochodzi do uszkodzenia opon mózgowych, traci się zdolność myślenia, koordynowania i kontrolowania ich ruchów, postrzegania i odtwarzania mowy, odczuwania i rozróżniania emocji. Możesz uniknąć poważnych konsekwencji, jeśli zaczniesz brać leki rozszerzające naczynia krwionośne mózgu w celu zapobiegania i leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Przyczyny zwężenia naczyń

Silny stres psychiczny, zła sytuacja środowiskowa i stres, choroby dziedziczne są ważnymi czynnikami powodującymi utratę elastyczności i przedwczesne zużycie naczyń włosowatych. Migrena, zawroty głowy, zaburzenia pamięci i szybkie zmęczenie to pierwsze oznaki chorób naczyniowych.

Miażdżyca tętnic. Towarzyszy bezsenność, depresja i długotrwała depresja, pogorszenie wzroku, słuchu i pamięci, częste zawroty głowy. Charakteryzuje się zwężeniem objętości światła przepływu krwi, a następnie jego zablokowaniem na skutek proliferacji tkanki łącznej, pojawieniem się blaszek cholesterolu i nadmiernym odkładaniem się soli wapnia.

Skurcz naczyń mózgowych. Źródłem niedostatecznego mikrokrążenia krwi jest dystonia naczyniowa, palenie tytoniu, przepracowanie, starość, osteochondroza, nadciśnienie i choroby serca. Osoby z tą diagnozą zauważają omdlenia, niewyraźną mowę i utratę aktywności ruchowej..

Zaburzenia krążenia mózgowego. Towarzyszy temu pogorszenie ostrości wzroku i słuchu, drgawki, pogorszenie myślenia, częściowy tymczasowy paraliż, utrata umiejętności czytania, pisania i mowy. Przyczyny: płytki, skrzepy krwi, skoki ciśnienia krwi, osteochondroza szyjki macicy i uraz głowy.

Niedokrwienie. Utlenianiu komórek zapobiega cukrzyca, niezdrowa dieta, anemia, choroby i nowotwory nerek, otyłość. Oznaki uszkodzenia opon mózgowo-rdzeniowych objawiają się utratą koncentracji, napadami agresji, szuraniem i nietrzymaniem moczu.

Udar mózgu. Wrodzone patologie lub miażdżyca tętnic, ciężki wysiłek fizyczny i nadciśnienie tętnicze są przyczyną zniszczenia ścian naczyń krwionośnych, a następnie krwotoków, martwicy tkanek, śmierci komórek.

Jakie są leki rozszerzające naczynia krwionośne?

Aby osiągnąć stabilne funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, szeroko stosuje się leki nowej generacji. Różnią się w zależności od mechanizmu i kierunku ich działania:

 1. blokery alfa. Stymulują rozszerzenie światła i wzrost krwiobiegu obwodowego, obniżają poziom cholesterolu i normalizują poziom glukozy we krwi;
 2. blokery kanału wapniowego. Działają rozszerzająco, rozkurczająco na ściany naczyń włosowatych i tętnic wieńcowych, co przyczynia się do ich rozszerzania. Obniż ciśnienie krwi, zapobiegaj przedostawaniu się wapnia do komórek;
 3. leki rozszerzające naczynia krwionośne lub rozszerzające naczynia. Zmniejsz prędkość przepływu krwi i siłę nacisku na ściany tętnic, zwiększ ich światło, popraw odżywianie tkanek i komórek;
 4. środki neurotropowe. Reguluj i przywracaj funkcje obwodowej części ośrodkowego układu nerwowego;
 5. miotropowe leki przeciwskurczowe. Zmniejsz i rozluźnij napięcie mięśniowe;
 6. dezagregacje. Zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi i zwężaniu objętości światła przepływu krwi.

Naturalne leki homeopatyczne, ziołowe i suplementy diety są stosowane jako terapia wspomagająca lub w połączeniu z innymi lekami.

Rozszerzenie naczyń

Aby zapobiec poważnym konsekwencjom, które wiążą się przede wszystkim z niebezpiecznymi zaburzeniami przepływu krwi do błon mózgowych i innych narządów ośrodkowego układu nerwowego, lekarze oferują swoim pacjentom leki na zwężenie światła i niedostateczną przewodność mikrokrążenia.

„Piracetam”. Skuteczny lek do leczenia niewydolności naczyń mózgowych, powolnego przepływu krwi. Lek rozszerzający naczynia krwionośne hamuje agregację płytek krwi, poprawia mikrokrążenie i zwiększa wrażliwość na glukozę. Jest przepisywany w dawce od 30 do 160 mg na kilogram masy ciała.

„Mexidol”. Zaleca się powrót do zdrowia po stwierdzonych problemach z krążeniem mózgowym, urazami głowy, encefalopatią i dystonią wegetatywną. Normalizuje tempo przepływu krwi, zmniejsza adhezję płytek krwi, obniża ilość złego cholesterolu. Dzienna dawka wynosi 125 - 250 mg 3 razy.

„Pentoksyfilina”. Wskazania: stan niedokrwienny, miażdżyca tętnic mózgowych, ostre procesy upośledzonego krążenia krwi. Rozszerza tętnice wieńcowe, zmniejsza lepkość krwi i poprawia przepływ krwi. Tabletki przyjmuje się w ilości 600 mg dziennie. Liczba przyjęć - 2-3 razy.

Leczenie farmakologiczne miażdżycy

Niebezpieczeństwo blaszek cholesterolu przejawia się w postaci skrzepów krwi, skrzeplin, zmniejszenia objętości światła łożyska naczyniowego i jego całkowitego zablokowania, co może spowodować zawał mięśnia sercowego. Dlatego w leczeniu miażdżycy zaleca się skuteczne, nowoczesne leki..

Betaserc. Eliminuje nienaturalne szumy uszne, częste napady migreny i zawroty głowy. Stosowany jest w ramach kompleksowej terapii pourazowej encefalopatii. Wpływa pozytywnie na ukrwienie i obwodowy aparat przedsionkowy. Dzienne spożycie - 16 kropli 2-4 razy. Nie żuć, pić trochę wody.

„Papaverine”. Środek przeciwskurczowy, który zmniejsza zawartość wapnia w komórkach, rozluźnia tkankę mięśniową i ściany naczyń oraz spowalnia przewodzenie wewnątrzsercowe. Nie należy przyjmować więcej niż 60 mg 3 razy dziennie.

Lowastatyna. Zapobiega nadmiarowi cholesterolu w organizmie, zapobiega rozwojowi miażdżycy, poprawia metabolizm lipidów. Jest przepisywany doustnie raz dziennie po 10-20 mg wieczorem..

Jak złagodzić skurcz naczyń mózgowych

Możliwe jest pozbycie się bezprzyczynowych migren, ciągłego zmęczenia i drażliwości, które powodują skurcz naczyniowy mózgu dopiero po przyjęciu specjalnych leków przepisanych przez lekarza prowadzącego ze wskazaniem dokładnej dawki i liczby dawek.

„Cinnarizin”. Działa uspokajająco, wazodylatacyjnie na tkankę mięśniową i ściany tętnic, ogranicza objawy zaburzeń przedsionkowych, zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych oraz obniża poziom lepkości krwi. Jest przepisywany w celu zapobiegania udarowi niedokrwiennemu i krwotocznemu. Efekt rozszerzający naczynia krwionośne występuje po zastosowaniu nie więcej niż 225 mg „Cinnarizin” lub 24 kropli dziennie. Ilość tę należy podzielić przez 3 razy.

„Chlorowodorek Drotaverina”. Zmniejsza objawy skurczów mięśni i krótkotrwałych zaburzeń czynnościowych krążenia mózgowego, które prowadzą do skurczu tętnic obwodowych, mózgowych i wieńcowych. Dzienne spożycie 40-80 mg 3 razy.

„Kwas nikotynowy”. Przyspiesza przepływ krwi poprzez rozszerzenie światła między ścianami naczyń, normalizuje aktywność mikrokrążenia, zapobiega rozwojowi zaburzeń niedokrwiennych. W przypadku ciężkiej miażdżycy przepisuje się 2-3 gramy dziennie.

Leki poprawiające krążenie mózgowe

Stabilne działanie procesów zachodzących w narządach ośrodkowego układu nerwowego można wznowić, postępując zgodnie z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi naturalnych produktów leczniczych i nowoczesnych leków rozszerzających naczynia krwionośne..

Actovegin. Wspomaga dotlenienie tkanek i narządów, działa antyoksydacyjnie, przywraca przepływ krwi i zapobiega wystąpieniu udaru niedokrwiennego. Dzienna porcja to 1-3 kapsułki przed posiłkami 3 razy. Podanie dożylne obejmuje 10-15 ml leku w połączeniu z 0,9% roztworem NaCl lub 5% dekstrozą.

„Vasobral”. Leki rozszerzające naczynia. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń, przywraca krążenie mózgowe, zwiększa aktywność umysłową, odruchową pobudliwość rdzenia kręgowego oraz zwiększa aktywność i stabilność mózgu. Eliminuje zaburzenia uwagi, pamięci i powikłania przedsionkowe. Przepisuje się 0,5 - 1 tabletkę rano i wieczorem. W postaci roztworu zaleca się przyjmować 2-4 ml dwa razy dziennie..

„Cavinton”. Przywraca ostrość słuchu i wzroku, które były spowodowane zniszczeniem i utratą elastyczności naczyń mózgowych. Poprawia krążenie mózgowe, stymuluje intensywność dopływu tlenu do komórek i tkanek, działa rozszerzająco na naczynia krwionośne. Jest przepisywany na zaburzenia ruchowe i neurologiczne.

Leczenie niedokrwienia mózgu

Konsekwencją niedokrwienia jest głód tlenu, któremu bez wyjątku podlegają wszystkie narządy ośrodkowego układu nerwowego, brak naturalnego krążenia krwi i upośledzona aktywność mózgu. Bez leczenia lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne nie można przywrócić organizmu.

„Nimotop”. Aby zapobiec zaburzeniom neurologicznym, udarowi krwotocznemu i niedokrwiennemu, skurczowi naczyń, ustabilizowaniu pracy neuronów i zablokowaniu przepływu wapnia do komórek, przepisuje się dożylny roztwór infuzyjny rozcieńczony 0,9% NaCl. W postaci tabletek musisz wziąć 3 szt..

Dipirydamol. Głównymi wskazaniami do przyjmowania leku, po których rozszerza się przepływ wieńcowy i zwiększa się prędkość jego ruchu, są niedokrwienie, niskie ciśnienie krwi, zakrzepica. Dzienna dawka nie powinna przekraczać 25-50 mg.

„Enduracyna” lub kwas nikotynowy. Rozszerza małe naczynia włosowate, zwiększa aktywność ruchową krwi. W miażdżycy zalecana dawka to 2-3 gramy dziennie, w profilaktyce - 15-25 mg dziennie.

Lista leków na udar mózgu

Zablokowanie krwiobiegu i głód tlenu, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, brak składników odżywczych i pierwiastków wywołują udar niedokrwienny. Po ataku pacjentowi przepisuje się leki przywracające aktywność mózgu i normalizujące ciśnienie krwi.

„Clopidogrel”. Pacjentom z udarem niedokrwiennym, zwiększoną agregacją skrzepliny i zaburzeniami krążenia obwodowego przepisuje się dzienną dawkę na tabletkę.

„Prestarium”. Zaleca się stosować w ramach kompleksowego leczenia krążenia mózgowego typu niedokrwiennego z nadciśnieniem tętniczym. Dawkowanie w tabletkach to 1-2 szt. Pij 1 raz rano.

„Ceraxon”. Nootropowy składnik aktywny wspomaga odbudowę komórek i uszkodzonych tkanek. Zmniejsza skutki utraty pamięci, poprawia uwagę i myślenie. W przypadku urazowego uszkodzenia mózgu skraca czas trwania towarzyszących objawów. W ostrym okresie niedokrwienia zaleca się dożylne podanie 1000 ml.

Preparaty do oczyszczania naczyń krwionośnych

Szczególnie ważne jest zapobieganie chorobom układu naczyniowego w podeszłym wieku. Nie tylko leczniczo, ale także profilaktycznie bardzo często stosuje się leki rozszerzające i wzmacniające naczynia krwionośne, które usprawniają i aktywują procesy mózgowe.

„Courantil”. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń układu krążenia i jest przepisywany w celu zapobiegania zakrzepom krwi. Jest to substancja rozszerzająca naczynia krwionośne i tętnice wieńcowe, co dodatkowo spowalnia postępującą miażdżycę i poprawia przepływ krwi w sercu. Dzienna dawka w profilaktyce i leczeniu zakrzepów krwi to 1 tabletka 3-6 razy na godzinę przed posiłkami. W przypadku wyraźnej niewydolności wieńcowej spożycie zwiększa się do 4 razy dziennie.

„Cardiomagnet”. Zapobiega krwotokom śródmózgowym, jest stosowany jako profilaktyka zakrzepów krwi i wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Dzienne spożycie - 1-2 tabletki.

„Euphyllin”. Zapewnia dotlenienie układu krwionośnego, zmniejsza napięcie mięśniowe, obniża ciśnienie wywierane na ściany naczyń krwionośnych, zapobiega tworzeniu się zakrzepów. Jest stosowany w początkowej dawce 6-8 mg na kilogram masy ciała.

Leki nootropowe poprawiające odżywianie i krążenie krwi w mózgu - lista najskuteczniejszych cenowo

Przy słabej pracy naczyń krwionośnych i ośrodkowego układu nerwowego lekarze przepisują leki poprawiające krążenie mózgowe. Pomagają niwelować skutki chorób, zapobiegają zastojom krwi, poprawiają pamięć i percepcję informacji. Leki są podzielone na kilka dużych grup, które różnią się zasadą wpływu na choroby.

Leczenie krążenia mózgowego

W medycynie zaburzenie krążenia mózgowego rozumiane jest jako uszkodzenie naczyń mózgu i rdzenia kręgowego. Ten patologiczny proces wpływa na tętnice, żyły, powodując zakrzepicę, zator, zwężenie światła, tętniaki. W zależności od ciężkości choroby i jej lokalizacji lekarze przepisują różne leki sprzyjające regeneracji..

Leki mogą być stosowane w celu znacznej poprawy krążenia mózgowego w następujących wskazaniach:

 • udar krwotoczny;
 • zawał mózgu;
 • krwotok;
 • ogniska martwicy tkanek;
 • blizny;
 • małe cysty.

Każda choroba mózgu jest wyjątkowa, a rozwojowi choroby mogą towarzyszyć indywidualne problemy. Istnieją jednak pewne ogólne objawy, kiedy się pojawią, należy skonsultować się z lekarzem w celu szczegółowego zbadania mianowania leków:

 • zaburzenia koordynacji;
 • problemy z pamięcią;
 • zaburzenie wrażliwości;
 • niedowład, paraliż;
 • napady padaczkowe;
 • dysfunkcja narządów zmysłów.

Jakie są leki poprawiające krążenie mózgowe

Popularne leki na zaburzenia krążenia mózgowego pomagają normalizować pracę organizmu po przebytych chorobach - miażdżycy, udarze, urazach, osteochondrozie, nadciśnieniu. Leki są w stanie usunąć zawroty głowy, poprawić pamięć, złagodzić bóle głowy. Można je stosować do eliminacji skutków już wyleczonych chorób..

Główne rodzaje narkotyków

Aby uzyskać lepsze ukrwienie naczyń mózgowych, lekarze przepisują następujące grupy leków:

 • środki rozszerzające naczynia - środki rozszerzające naczynia;
 • zapobieganie tworzeniu się skrzepliny - leki przeciwpłytkowe, antykoagulanty;
 • nootropy, które wpływają na wyższą aktywność mózgu;
 • alfa-blokery - obniżają ciśnienie krwi, łagodzą skurcze.

W ludzkim ciele leki te mają złożony wpływ na naczynia krwionośne i komórki krwi:

 • rozszerzyć naczynia krwionośne;
 • zmniejszyć adhezję płytek krwi;
 • zmniejszyć lepkość krwi;
 • zwiększyć plastyczność erytrocytów;
 • dostarczają komórkom mózgowym glukozę i tlen, zwiększają ich odporność na niedotlenienie.

Leki nootropowe poprawiające odżywianie i krążenie krwi w mózgu

Za popularne uznawane są leki poprawiające pamięć i krążenie mózgowe, należące do grupy nootropów. Przywracają pracę mózgu po niedotlenieniu, udarach, urazach czaszki, ale nie wpływają na krążenie krwi. Nootropy stymulują procesy metaboliczne w dotkniętych tkankach. Ta grupa leków obejmuje:

 • Piracetam i analogi;
 • Pirydoksyna i jej pochodne (Encephabol);
 • neuroaminokwasy - Phenibut, Pantogam, Picamilon (działa silnie uspokajająco), Kwas glutaminowy, Glicyna;
 • alfosceran choliny;
 • ginkgo biloba i jego pochodne;
 • Cerebrolizyna;
 • hydroksymaślan sodu - wykazuje silne działanie hipnotyczne.

Środki homeopatyczne

Przy pierwszych oznakach niewydolności krążenia mózgowego zaleca się przyjmowanie preparatu homeopatycznego Złoty jod. Pomaga radzić sobie z szumami usznymi, bólami głowy, niestabilnością chodu i zaburzeniami pamięci. Lekarze nie zawsze mają pozytywne nastawienie do homeopatii, ale jeśli pacjent przy pomocy specjalisty wybierze odpowiedni (na przykład Microhydrin), efekt będzie wyraźny i stabilny.

Witaminy

Substancje pomocnicze działają dobrze na poprawę krążenia krwi w mózgu. Witaminy stają się ważnym elementem kompleksowej terapii:

 • Ascorutin - lek z witaminą C i rutyną, przeznaczony do wzmocnienia ścian naczyń włosowatych, jest przepisywany profilaktycznie;
 • kwas nikotynowy - przepisany wyłącznie przez lekarza, stosowany do elektroforezy, poprawia ukrwienie mózgu w osteochondrozie szyjki macicy;
 • kompleksy witamin z grupy B - Milgamma, Pentovit, Neuromultivit.

Środki rozszerzające naczynia

Tabletki poprawiające krążenie mózgowe mogą być również lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne. Oddziałują nie tylko na naczynia mózgu, ale także na układ krążenia jako całość, poprawiają zaopatrzenie komórek w tlen i składniki odżywcze oraz stabilizują przepływ krwi. Leki rozszerzające naczynia obejmują:

 • antagoniści wapnia (dihydropirydyny) - blokery powolnych kanałów wapniowych, rozluźniają ściany tętnic bez wpływu na żylne;
 • Cinnarizin, Fezam, Omaron - leki najnowszej generacji oddziałują na cały organizm, stosowane są zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • pierwsza generacja - Nifedipine, Finoptin, Diazem;
 • drugie pokolenie - Isradipin, Klentiazem;
 • trzecia generacja - Norvask, Amlodipine.

Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe

Antykoagulanty i środki przeciwpłytkowe pomogą zmniejszyć lepkość krwi i poprawić jej płynność. Ze względu na swoje właściwości normalizuje się krążenie mózgowe. Leki są stosowane z ryzykiem niedokrwienia. Następujące leki są uznawane za najbardziej skuteczne:

 • środki przeciwpłytkowe (zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi) - Aspiryna, Aspilat, Acuprin, Curantil, Trental;
 • antykoagulanty (poprawiają mikrokrążenie kapilarne) - Warfaryna, Clexane, Heparyna. Fraxiparine.

Flawonoidy

Leki naczyniowe (flawonoidy) mają na celu poprawę krążenia krwi w mózgu poprzez działanie tonizujące i wzmacniające. Oczyszczają organizm z toksyn. Do grupy należą preparaty ziołowe, których stosowanie nie ma wpływu na pracę serca. Adiuwanty flawonoidowe to:

 • Preparaty Ginkgo biloba (Tanakan, Bilobil) - łagodzą skurcze, poprawiają mikrokrążenie, łagodzą obrzęki, prowadzą do normalizacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
 • środki z małym barwinkiem (Cavinton, Vinpocetine) działają przeciwskurczowo, zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi, zwiększają przepływ krwi. Przepisuje je tylko lekarz, samoleczenie jest niedopuszczalne, ponieważ są to silne leki, które mają wiele przeciwwskazań.

Dezagreganty

Leki przeciwzakrzepowe, które zmniejszają lepkość krwi i zapobiegają blokowaniu naczyń krwionośnych, nazywane są lekami przeciwpłytkowymi. Ich spożycie zwiększa mikrokrążenie kapilarne, poprawia przepływ krwi. Obejmują one:

 • angioprotectors - Curantil, Doxy-Hem, Vazonit, Pentoxifylline - są dostępne w postaci drażetek, roztworu do infuzji, tabletek;
 • tabletki i roztwór do podawania dożylnego - Anginal, Coribon, Trancocard, Aprikor, Parsedil.

Preparaty kwasu nikotynowego

Wśród silnych leków poprawiających krążenie mózgowe można wyróżnić leki, w tym kwas nikotynowy. Nie wpływają na duże naczynia krwionośne, ale rozszerzają naczynia włosowate, wzmacniają ich ściany i obniżają poziom cholesterolu we krwi. Są stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza (roztwór do wstrzykiwań lub tabletki) i pod kontrolą, aby zapobiec powikłaniom i skutkom ubocznym. Oto kilka popularnych leków:

Korektory mikrokrążenia

Preparaty poprawiające krążenie krwi w naczyniach mózgu z grupy korektorów mikrokrążenia kontrolują stan naczyń włosowatych, poprawiają ogólne samopoczucie, neutralizują zawroty głowy, niestabilność chodu, łagodzą objawy chorób przewlekłych i ostrych. Czas trwania przyjęcia określa lekarz w zależności od ciężkości choroby. Popularne leki to:

Leki na naczynia mózgowe dla osób starszych

Osoby powyżej 70 roku życia powinny zwrócić szczególną uwagę na nootropy mózgowe. Pomagają usprawnić proces nasycania komórek tlenem i krwią, co zwiększa przyswajanie glukozy. Cukier poprawia koncentrację, pamięć i wydajność. Na starość nootropy (Nootropil) pomagają przywrócić pamięć. Lek należy przyjmować codziennie przez miesiąc. w drugim miesiącu dawkę zmniejsza się o połowę. Wynik jest widoczny w ciągu pierwszych siedmiu dni.

Wadą nootropów jest uzależnienie i konieczność zwiększania dawki. Aby tego uniknąć, lekarze zalecają robienie przerw lub zastępowanie leków innymi. W profilaktyce, oprócz nootropów, osoby starsze mogą stosować:

 • witaminy - kompleksy ze składnikiem wyciągu z żeń-szenia Vision, Biotredin, Vitrum Memori;
 • Glycine lub Glycine-Forte - niweluje skutki stwardnienia i amnezji, wspomaga energiczną aktywność intelektualną (nawet odpowiednią dla dziecka);
 • Intellan - stymuluje aktywność mózgu, ale jest przeciwwskazany u pacjentów z cukrzycą;
 • Piracetam, Phenotropil - poprawiają krążenie krwi, aktywują procesy metaboliczne;
 • Tanakan, Phenibut - pobudzają aktywność umysłową, eliminują nadmierny niepokój.

Zastrzyki poprawiające krążenie mózgowe

Aby rozszerzyć naczynia mózgowe, lekarze często przepisują pacjentom zastrzyki. Dzięki zastrzykom substancje aktywne szybciej wnikają do krwi, tonizują ściany naczyń krwionośnych, zapewniając maksymalny efekt. Leki, za pomocą których można wykonać zastrzyki, dzieli się na następujące grupy:

 • działanie neurotropowe - wpływa na tkanki nerwowe (Validol, Reserpine);
 • miotropowy - wpływa na mięśnie i włókna (Papaverin, Dibazol);
 • zmieszany z grupy azotanów - nitrogliceryna, nitrosorbit;
 • na bazie alkaloidu barwinka - Vincetin, Vinpocetine, Cavinton, Telektol, Bravinton - eliminują skurcz naczyń, poszerzają światło, poprawiają metabolizm w tkankach, eliminują skrzepy krwi;
 • na bazie kwasu nikotynowego - Enduratin, Nikoshpan - wpływają na naczynia włosowate, eliminują blaszki cholesterolowe;
 • środki rozszerzające naczynia krwionośne - Drotaverin (No-shpa), Euphyllin, Piracetam.

Leki poprawiające krążenie mózgowe po udarze

W starszym wieku ludzie często mają udar niedokrwienny lub krwotoczny, co prowadzi do upośledzenia funkcji mózgu. Aby poprawić funkcjonalność i krążenie krwi, stosuje się następujące leki:

 • redukować i niszczyć skrzepy krwi - Prourokinase, Streptokinase, Activator;
 • zmniejszenie ryzyka zatorowości - Fraxiparine, Clexane;
 • antykoagulanty - Warfaryna, Sinkumar;
 • środki przeciwpłytkowe - Aspiryna, Tiklopedin, Dipyridamole;
 • dekstrany (w celu zwiększenia objętości krążącej krwi) - Reopolyglucin, Reomakrodex;
 • z wysokiego ciśnienia krwi - inhibitory ACE;
 • środki rozszerzające naczynia krwionośne - Pentoxifylline, Trental;
 • na regenerację - nootropy, suplementy diety.

Leki poprawiające krążenie mózgowe można kupić w Internecie lub w aptece na receptę lub bez. Możesz zamówić środki z katalogu lub zalecenia lekarza. Przybliżony koszt leków to:

Preparaty poprawiające krążenie mózgowe

Informacje ogólne

Bardzo ważną kwestią dla współczesnych lekarzy jest zachowanie krążenia mózgowego i jego przywrócenie. W końcu to od jej adekwatności zależy normalne samopoczucie osoby w młodym wieku oraz jasność umysłu, gdy nadejdzie okres starości. Najważniejsze jest prawidłowe dostosowanie przepływu krwi w mózgu w okresach przejściowych dla osoby..

Wczesne dzieciństwo

U małych dzieci zaburzenia przepływu krwi w mózgu są możliwe w wyniku urazu porodowego, spadków ciśnienia, które wystąpiły podczas cięcia cesarskiego. Dzieje się tak również z powodu głodu tlenu u dziecka podczas porodu i rozwoju wewnątrzmacicznego związanego z innymi przyczynami. W takim przypadku krążenie krwi w mózgu może być w różnym stopniu upośledzone. Jeśli takie problemy zostaną zdiagnozowane, dziecko potrzebuje okresu rekonwalescencji. W zależności od pomyślnego wyniku encefalopatii poporodowej mówimy o pierwszych trzech latach. Ale w niektórych przypadkach może trwać przez całe życie. Jest to typowe dla ciężkich patologii - padaczki naczyniowej, porażenia mózgowego, konsekwencji krwotoków, w których powstają torbiele naczyniowe.

Uczniowie

W tym okresie obciążenie krążenia mózgowego stopniowo wzrasta, ponieważ intensywność nauki dziecka rośnie z każdym rokiem. Ponadto u nastolatków zmienia się poziom hormonów, co może również prowadzić do pogorszenia przepływu krwi w mózgu..

Dorośli ludzie

Objawy u dorosłych związane z zaburzeniami przepływu krwi mogą wystąpić przy osteochondrozie, gdy naczynia zaopatrujące mózg są uciskane. Jest to również możliwe w przypadku guzów szyi, głowy, zapalenia wsierdzia, miażdżycy, ostrej zakrzepicy tętnic mózgu, wynikających z urazów i operacji.

Podeszły wiek

W starszym wieku zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia udaru krwotocznego lub niedokrwiennego. Osoby starsze cierpią na miażdżycę, mają zwiększone ryzyko rozwoju guzów mózgu. Prawdopodobne są zarówno ostre, jak i przewlekłe procesy prowadzące do upośledzenia przepływu krwi.

Leczenie farmakologiczne

W każdym z tych okresów przeprowadza się leczenie farmakologiczne takich patologii. Jednocześnie zarówno czas trwania, jak i skuteczność takiej terapii mogą być różne..

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że leki nootropowe poprawiające mikrokrążenie krwi i procesy metaboliczne w komórkach mózgowych działają tylko w tkankach ze zmianami patologicznymi i nie wpływają na zdrowe tkanki..

Dlatego należy bardzo uważać na hasła reklamowe i zalecenia farmaceuty dotyczące stosowania takich leków w celu pobudzenia aktywności mózgu dzieci i osób zdrowych. Stosowanie takich leków jest wysoce wątpliwe w następujących przypadkach:

 • przygotowując się do egzaminów;
 • w okresie dużego stresu podczas nauki lub pracy;
 • ze słabymi wynikami w nauce;
 • dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jeśli takie pozycje pojawiają się we wskazaniach do stosowania nootropów, to tylko wynik spisku przemysłu farmaceutycznego. producenci, którzy zamierzają zarobić jak najwięcej, mając zaufanie kupujących.

Głównymi przyczynami incydentów naczyniowo-mózgowych są skurcz naczyń i skrzepy krwi w tętnicach. W związku z tym najbardziej skuteczne w takich chorobach są leki rozszerzające naczynia krwionośne, a także leki zapobiegające zlepianiu się płytek krwi podczas tworzenia się skrzepów krwi..

Leki rozszerzające naczynia krwionośne dla mózgu

Lista leków rozszerzających naczynia krwionośne mózgu jest dość szeroka. Tabletki rozszerzające naczynia krwionośne to duża grupa leków o różnych mechanizmach działania. Jeśli dana osoba przyjmuje leki rozszerzające naczynia krwionośne, musi wziąć pod uwagę, że takie leki mają znaczną wadę: nie działają selektywnie. Oznacza to, że następuje rozszerzenie nie tylko tętnic mózgu, ale także innych naczyń, co prowadzi do spadku ciśnienia krwi. W rezultacie dopływ krwi do mózgu staje się jeszcze gorszy. Może to być szczególnie niekorzystne dla stanu osób starszych, które cierpią na miażdżycę. Jeśli tacy pacjenci przyjmują leki rozszerzające naczynia krwionośne mózgu z powodu osteochondrozy lub innych chorób, może rozwinąć się podciśnienie ortostatyczne (ciemnienie w oczach, gdy osoba wstaje) i zwiększa się ryzyko udaru niedokrwiennego.

Dlatego leki rozszerzające naczynia krwionośne na osteochondrozy szyi i inne choroby powinny być stosowane tylko pod nadzorem specjalistów..

Środki przeciwskurczowe

Leki poprawiające krążenie mózgowe - przeciwskurczowe rozszerzają światło naczyń krwionośnych, rozluźniając mięśnie gładkie ścian naczyń. Takie fundusze są stosunkowo bezpieczne i delikatne. Stosują zarówno tabletki na poprawę krążenia krwi w mózgu, jak i zastrzyki związane z tą grupą - Drotaverina hydrochloride, No-shpa.

Takie leki nie są bardzo skuteczne w przypadku naczyń krwionośnych, które są już dotknięte miażdżycą. Ponadto mogą redystrybuować krążenie krwi, dzięki czemu jest aktywowany w zdrowych miejscach, gdzie naczynia krwionośne są lepiej zachowane. Dlatego chore obszary mózgu nie otrzymują niezbędnego przepływu krwi. Dlatego zwykle nie przeprowadza się leczenia krążenia mózgowego lekami przeciwskurczowymi u osób starszych. Są przepisywane leki poprawiające pamięć i krążenie mózgowe innych grup.

Blokery kanału wapniowego

Do tej grupy należą leki poprawiające krążenie mózgowe i pamięć: Kordafen, Adalat, Norvax, Braynal, Grindeke, Arifon, Kordaflex, Diakordin, Latsipil, Cortiazem, Nafadil, Nemotan, Nimotop, Logimax, Plendil, Foridon, Cinnarizin, Tsna Cinedansem, Nifeckard.

Jeśli leki naczyniowe z tej grupy są stosowane w celu poprawy krążenia krwi w mózgu, naczynia w mózgu rozszerzają się bez wpływu na resztę krążenia krwi. Leki te są stosowane do krążenia mózgowego w osteochondrozie szyjki macicy. Zasadniczo następuje poprawa mikrokrążenia. Ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że leki z tej grupy mają efekt uboczny - znacznie obniżają ciśnienie krwi. Jednak leki poprawiające krążenie krwi w naczyniach mózgu należy stosować ściśle według zaleceń lekarza oraz w przepisanych dawkach.

Nimodypina (Nimotop)

Ten środek jest przepisywany w celu zapobiegania i leczenia różnych zaburzeń dopływu krwi do mózgu. Tabletki 30 mg produkowane są w opakowaniach po 20, 50 lub 100 sztuk. Wytwarzają również 0,02% roztwór do infuzji zawarty w 50 ml fiolkach lub opakowaniach.

Nimodypina jest przepisywana w leczeniu pacjentów z krwotokiem pod oponami mózgowymi. Lekarstwo jest pokazane po udarze - jest przepisywane na okres od 5 do 14 dni.

W celu profilaktyki przepisuje się tabletki - 2 szt. raz na 4 godziny całkowita dawka wynosi 360 mg na dobę. Osoby cierpiące na nadciśnienie powinny przyjmować mniejsze dawki.

Należy wziąć pod uwagę możliwe skutki uboczne: gwałtowny spadek ciśnienia (ryzyko zwiększa się przy dożylnym podaniu leku); nudności, biegunka (częściej objawia się przy przyjmowaniu tabletek).

Stosowanie w ciąży jest przeciwwskazane. Nie używaj jednocześnie roztworu i tabletek. Osoby z niewydolnością nerek i nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym należy leczyć bardzo ostrożnie. Koszt - od 1000 rubli. na 100 tabletek.

Cynaryzyna (Stugeron)

Lek jest dostępny w tabletkach 25 mg, pakowanych po 30 lub 50 sztuk. Przebieg leczenia może trwać od 20 dni do sześciu miesięcy. Pokazano do wypicia 1-2 szt. na dzień. Wskazania do stosowania i przeciwwskazania są takie same jak w przypadku Nimodypiny. Winpocetyna jest obecnie uważana za bardziej popularny lek. Koszt Cinnarizin - od 70 rubli, Stugeron - od 160 rubli.

Winpocetyna (Cavinton)

Roztwór uwalniający i tabletki 5 mg. Wyprodukowany ze składników roślinnych. Lek ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne i zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi. Skutecznie usprawnia procesy metaboliczne w tkankach mózgowych, zwiększa ich odporność na głód tlenu.

Roztwór służy do zakraplacza w celu poprawy krążenia mózgowego, wstrzykuje się kroplówkę. Tabletki należy przyjmować trzy razy dziennie po posiłkach, 1 szt. Przed zakończeniem terapii dawka jest stopniowo zmniejszana..

Aby zapobiec ryzyku krwawienia, nie należy stosować z heparyną. Nie można podawać pozajelitowo osobom cierpiącym na arytmię i ciężką chorobę wieńcową.

Ze względu na fakt, że składnik czynny przenika przez łożysko i jest oznaczany w mleku matki, nie zaleca się stosowania winpocetyny u matek karmiących i kobiet w ciąży..

Analogami tego środka są preparaty Vincetin, Vero-Vinpocetine, Vinpoton, Bravinton, Telektol, Cavinton Forte. Koszt winpocetyny wynosi 80 rubli, Cavintona - 250 rubli.

Nie wszystkie międzynarodowe organizacje medyczne uznają skuteczność Cavintona. Ale w medycynie domowej lek jest uważany za skuteczny, co potwierdzają liczne publikacje wyników badań działania leku. Dlatego eksperci przepisują ten lek w leczeniu przewlekłych zaburzeń krążenia w mózgu. Tacy pacjenci są zwykle przepisywani na kurs tabletek Vinpocetine i kroplówki Cavinton.

Blokery alfa

Leki alfa-blokery nie tylko rozszerzają małe naczynia, ale także poprawiają procesy metaboliczne w tkankach mózgu, zmniejszają agregację płytek krwi.

Stosowane są przy przewlekłych i ostrych zaburzeniach metabolicznych w mózgu. Są przepisywane na przejściowy głód tlenu w mózgu z powodu nadciśnienia tętniczego lub skurczu naczyń, z otępieniem naczyniowym, miażdżycą tętnic.

Są to leki: Nicergoline w tabletkach i ampułkach (od 250 rubli), Sermion w tabletkach (od 450 rubli).

Połączone leki rozszerzające naczynia krwionośne

 • Vasobral zawiera kofeinę i alfa-dihydroergokryptynę.
 • Skład Instenon zawiera heksobendynę, etomivan, etofillin.

Dezagreganty

Leki powodujące dezagregację zapobiegają sklejaniu się płytek krwi w celu tworzenia skrzepów krwi, które następnie zatykają naczynia krwionośne mózgu. Pod wpływem tych leków poprawia się mikrokrążenie, zwiększa się przepuszczalność naczyń włosowatych. Leki te mają również właściwości angioprotektorów, zmniejszając kruchość naczyń krwionośnych w wyniku aktywacji procesów metabolicznych w ścianach..

Lista leków przeciwpłytkowych jest szeroka. Należą do nich leki Vazonit, Dipyridamole (Curantil), Pentoxifylline, Radomin, Flexital, Persantin, Doxy-Hem, Trental.

Curantil

Jest produkowany w postaci tabletek, pigułek, roztworu dipirydamolu 0,5%. Jest stosowany w encefalopatii dyskulacyjnej i przewlekłych zaburzeniach krążenia w mózgu. Nie używać w wieku poniżej 12 lat.

Jako skutki uboczne mogą wystąpić biegunka, nudności, bóle mięśni, omdlenia i zawroty głowy. W rzadkich przypadkach możliwa jest pokrzywka.

Stosowane przez kurs. Musisz przyjmować tabletki na godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po trzech razy dziennie. Jeśli Curantil pije się jednocześnie z cefalosporynami i antykoagulantami, jego właściwości ulegają wzmocnieniu. W przypadku stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi zwiększa się ryzyko krwawienia. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi może prowadzić do gwałtownego spadku ciśnienia krwi.

Analogi tego leku to fundusze Trancocard, Vadinar, Persantin, Parsedil, Aprikor, Coribon, Viskor.

Kwas nikotynowy

Jest produkowany w tabletkach w postaci nikotynianu ksantynolu, a także w roztworze do dożylnego podawania kroplowego. To narzędzie ma właściwości antyagregacyjne. Jednak tabletki są nieskuteczne, a podczas stosowania roztworu zwiększa się prawdopodobieństwo krwawienia z przewodu pokarmowego..

Flawanoidy

Leki te to wyciągi z surowców roślinnych, które poprawiają napięcie naczyń krwionośnych i wzmacniają ich ściany. Takie leki obejmują Bilobil, Tanakan, Ginkoum, Memoplant. Leki te są stosowane w celu poprawy pamięci i funkcji mózgu. W składzie takich leków poprawiających pracę mózgu zawierają Ginkgo Biloba. Stosując takie tabletki na poprawę aktywności mózgu i pamięci, należy mieć na uwadze, że działają one wolno. Ponadto nie przeprowadzono poważnych badań potwierdzających skuteczność takich leków. Dlatego ich stosowanie w celu poprawy pamięci u osób starszych nie zawsze jest uzasadnione. Koszt leków - od 300 rubli.

Korektory mikrokrążenia

Należący do tej grupy lek Betagistin (Betaserc) nie tylko koryguje przepływ krwi w naczyniach włosowatych, ale także pozwala przezwyciężyć napady zawrotów głowy, niestabilność chodu w przewlekłych zaburzeniach przepływu krwi w mózgu. Tabletki 8 lub 16 mg są używane na kursach. Dawka dzienna wynosi 24-48 mg, dzieli się na trzy dawki.

Nie przepisywany kobietom w ciąży i karmiącym. Używaj ostrożnie w astmie oskrzelowej, wrzodach.

Jako skutki uboczne, zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego, może rozwinąć się pokrzywka.

Analogi Betaserk to Betagistin, Vestibo, Betaver, Tagista. Koszt - od 100 rubli.

Leki poprawiające pamięć i krążenie krwi

Leki nootropowe są stosowane w celu poprawy metabolizmu w komórkach mózgowych, w wyniku czego poprawia się pamięć człowieka, zwiększa się aktywność myślenia i zdolność uczenia się. Pomimo braku zgody medycyny opartej na faktach, leki te są szeroko stosowane w praktycznej neurologii..

Takie leki są stosowane w leczeniu otępienia naczyniowego u osób starszych, z encefalopatią i patologią naczyń mózgowych. Nie ma jednak sensu zażywanie takich leków dla młodych i zdrowych ludzi..

Pod wpływem nootropów stabilizują się błony neurocytów i wzrasta odporność tkanek mózgowych na brak tlenu.

Racetamy - pochodne piralidonu

Piracetamu nie należy stosować w przypadku niewydolności nerek, ciężkiego udaru krwotocznego, laktacji i ciężkiej ciąży.

Skutki uboczne to prawdopodobnie pobudzenie ruchowe i nerwowe, wymioty, pokrzywka, zaburzenia stolca, nudności.

Produkowane są tabletki i roztwory do iniekcji.

Pochodne Pirellidonu to Dragonol (Aniracetam), Aloracetam, Phenotropil (Phenylpiracetam), Doliracetam, Fazoracetam, Rolziracetam, Rolipram, Nefiracetam, Imuracetam, Noopept, Piracetam (Nootropil, Lucetam), Pram.

Leki te pobudzają ośrodkowy układ nerwowy, dlatego niepożądane jest ich stosowanie u osób z zaburzeniami snu oraz starszych pacjentów z ciężką miażdżycą. Długotrwałe stosowanie tych leków może prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych..

Polipeptydy

Cortexin to kompleks polipeptydów mózgowych. Produkowany w ampułkach, stosowany do wstrzykiwań domięśniowych. Podczas kursów pacjent otrzymuje 7-14 zastrzyków. Nie możesz kłuć w czasie ciąży.

Cortexin, Cerebrolysin - nazwy zastrzyków do naczyń mózgowych. Są to środki polipeptydowe o zbilansowanym składzie neuroprzekaźników i polipeptydów. Te strzały działają podobnie.

Inne narkotyki

 • Epsilon, Galantamine, Arisept - leki blokujące cholinoesterazę. Pod ich wpływem następuje zatrzymanie niszczenia mediatora acetylocholiny, który poprawia przewodnictwo nerwowe..
 • Pantocalcin, Aminalon, Pantogam, Phenibut, Picamilon - skład zawiera kwas gamma-aminomasłowy i jego pochodne. Leki te zwiększają odporność mózgu na brak tlenu, stymulują wchłanianie cukru przez komórki i aktywują produkcję białek..
 • Cerutil, Deanol, Nooclerin, Acefen, Lucidril, Analux - leki - prekursory acetylocholiny.
 • Ladasten, Mefexamide, Timodin, Perneuron, Bromantine, Memantine, Adrafinil, Olimfon, Actebral, Bifimelan, Tonobral, Mentis, Nadex, Demanol, Linopirydyna - pochodne adamantanu, które zwiększają szybkość transmisji impulsów nerwowych. Ponadto leki te powstrzymują starzenie się ośrodkowego układu nerwowego..
 • Picamilon, Biotredin, Glycine - aminokwasy stymulujące centralną część NS.
 • Phezam (cynaryzyna i piracetam), ozatropil (piracetam i aminalon), inotropil (aminolon i melatonina), tiocetam (tiotriazolin i piracetam) - leki złożone.

Leki nootropowe w neurologii dziecięcej są stosowane w leczeniu niemowląt z encefalopatią poporodową, a także z opóźnieniami rozwojowymi. Niemniej jednak nie ma naukowo potwierdzonej celowości stosowania kilku leków nootropowych jednocześnie. Zabieg taki jest dla rodziców tylko pewnym, rozpraszającym i uspokajającym rytuałem. Z reguły przy łagodnych następstwach niedotlenienia mózgu dzieci przez około trzy lata samodzielnie pokonują problemy i „podciągają się” do średniego poziomu rozwoju swojego wieku.

Leczenie udaru - które leki są skuteczne?

Jeśli poprawnie zbudujesz taktykę terapii dla osoby z ostrymi zaburzeniami krążenia w mózgu, możesz nie tylko uratować pacjenta, ale także znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo przywrócenia mu mowy, funkcji motorycznych i normalizacji ogólnej jakości życia w przyszłości..

Udar niedokrwienny

Stan ten jest konsekwencją zablokowania naczynia przez zator lub skrzeplinę. Aby poprawić stan pacjenta, przepisano mu następujące leki:

Leki zmniejszające i niszczące skrzepy krwi

Obecnie fundusze te są rzadko wykorzystywane. Streptokinaza nie jest uzasadniona ze względu na mało dowodów. Prourokinase jest używana wyłącznie w ośrodkach badawczych. Rzadko stosuje się także tkankowy aktywator plazminogenu..

Heparyny drobnocząsteczkowe

Są to leki: Clexane, Fraxiparine. Zmniejszają prawdopodobieństwo zakrzepów krwi i zmniejszają ryzyko zatorowości po udarze. Po trzech do czterech tygodni pacjentowi przepisuje się antykoagulanty pośrednie (Sinkumar, Warfarin).

Dezagreganty

Jest przepisywany w ostrym okresie po udarze. Przy pierwszych oznakach udaru zaleca się natychmiastowe przeżuwanie 150 mg aspiryny. Stosowane są również klopidogrel, tiklopidyna, dipirydamol.

Dekstrany o niskiej masie cząsteczkowej

Stosowanie leków Reomacrodex, Reopolyglucin pozwala na zwiększenie całkowitej objętości krwi i stymuluje dostarczanie tlenu do mózgu.

Leki przeciwciśnieniowe

Jeśli odczyty ciśnienia pacjenta przekraczają 180 do 105, przepisuje się mu blokery kanału wapniowego, inhibitory ACE. Stosowanie tych leków może pomóc w zapobieganiu nawracającym udarom..

Leki rozszerzające naczynia krwionośne

Nowa generacja preparatów naczyniowych dla mózgu poprawiających stan pacjenta poprzez stymulację przepływu krwi. Po udarze przepisuje się Curantil, Trental - leki na naczynia mózgu i szyi, które poprawiają mikrokrążenie. Schemat leczenia może również obejmować pentoksyfilinę, winpocetynę.

Nootropy

Leki nootropowe są wskazane w okresie rekonwalescencji po udarze niedokrwiennym..

Udar krwotoczny

Ten stan jest konsekwencją pęknięcia naczynia w mózgu. W takim przypadku wymagane jest inne podejście do leczenia, w szczególności obowiązkowe stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych i dekstranów w celu uzupełnienia objętości krwi.

Najczęściej w przypadku udaru krwotocznego wymagana jest interwencja chirurgiczna, ponieważ bez takiego leczenia ryzyko śmierci znacznie wzrasta.

Jak poprawić krążenie krwi w mózgu metodami ludowymi

Liczne środki ludowe poprawiające krążenie mózgowe mogą pomóc w procesie leczenia i poprawić stan pacjenta..

Ci, dla których istotne jest pytanie, jak poprawić krążenie mózgowe środkami ludowymi, powinni wziąć pod uwagę, że takie metody powinny być dodatkowe przy stosowaniu schematu przepisanego przez lekarza lub stosowane jako zapobieganie pogorszeniu stanu.

 • Aby aktywować krążenie krwi w mózgu, możesz użyć wywaru z liści barwinka i głogu. 1 łyżeczkę ziół z tych roślin zalać wrzątkiem, a następnie zagotować. Po dwugodzinnym naparze wypij pół szklanki na godzinę przed posiłkiem.
 • Zaleca się mieszankę miodu, cytryn i pomarańczy. 2 owoce cytrusowe bez pestek, ale ze skórką, należy przekręcić w maszynce do mięsa i dodać 2 łyżki. l. kochanie. Dzień później weź trzy razy dziennie po 2 łyżki. l. To narzędzie pomoże oczyścić naczynia krwionośne.
 • Na miażdżycę można przygotować mieszankę czosnku, chrzanu i cytryny. Proporcje czosnku i chrzanu mogą się różnić. Przed wypiciem mikstury wymieszaj jedną łyżeczkę z taką samą ilością soku z cytryny. Pij trzy razy dziennie przed posiłkami.
 • Morwa to kolejny skuteczny środek. Dziesięć liści morwy należy zalać 0,5 litra wrzącej wody i trochę zagotować. Rosół należy przygotowywać codziennie i pić zamiast herbaty..
 • Przydatna jest mieszanka żurawiny, miodu i chrzanu (odpowiednio: 0,5 kg, 350 gi 150 g). Wszystkie składniki należy wybić i przechowywać w lodówce. Po jedzeniu wypij 2 łyżeczki. z herbatą.
 • Ważne jest również prawidłowe odżywianie: zrezygnuj z tłustych, smażonych, jedz mniej soli i słodyczy. Należy wykluczyć alkohol, zwłaszcza piwo. Napoje twarde w małych dawkach są rzadkie.
 • Zaleca się samodzielny masaż kręgosłupa szyjnego i głowy. Ruchy powinny być okrągłe, lekkie. Przepływ krwi do głowy pomoże upewnić się, że włosy są czesane szczoteczką do masażu.
 • Przydaje się gimnastyka, w tym płynne przechylanie głowy w różnych kierunkach, powtarzanie ruchów okrężnych, wstrzymywanie oddechu.
 • Ważne jest, aby wybrać wygodną poduszkę, staraj się nie spać na brzuchu.
 • Pływanie, codzienne spacery pomogą aktywować przepływ krwi do mózgu.

wnioski

Obecnie leczenie incydentów naczyniowo-mózgowych jest zagadnieniem bardzo aktualnym. Ale do tej pory naukowcy i farmakolodzy pracują nad znalezieniem optymalnego leczenia.

Dlatego ważne jest, aby pacjenci nie tylko stosowali się do wszystkich zaleceń lekarza, ale także działali proaktywnie, zapobiegając zaostrzeniu się problemu. Aby to zrobić, musisz dobrze się odżywiać, rzucić palenie, uprawiać sport, a także leczyć osteochondrozę i neuroinfekcje na czas..

Wykształcenie: Ukończył Równe Państwowe Podstawowe Kolegium Medyczne na wydziale farmacji. Ukończył Państwowy Uniwersytet Medyczny w Winnicy im.I. M.I. Pirogov i staż w jego bazie.

Doświadczenie zawodowe: W latach 2003-2013 - pracował jako farmaceuta i kierownik kiosku aptecznego. Wieloletnia i sumienna praca otrzymała certyfikaty i wyróżnienia. Artykuły na tematy medyczne zostały opublikowane w lokalnych publikacjach (gazetach) i na różnych portalach internetowych.

Komentarze

Winpocetyna (Cavinton) - Niesprawdzona skuteczność. Ryzyko skutków ubocznych dla układu sercowo-naczyniowego. Cynaryzyna - może powodować chorobę Parkinsona. Leki te są zakazane w USA i Europie.

Czy winpocytina pomaga? Znajomi przyjęli je za radą lekarza i nic się nie zmieniło.

Straciłem orientację. Nie potrafię odróżnić od siebie dobrych i złych rzeczy. Naprawdę nie wolno mi jeździć za kierownicą. Mój charakter się zmienił. Pojawiła się wielka drażliwość. Stracona przytomność i pamięć. Byłem leczony wiele razy. Ale lekarze mówią, że wszystko zależy ode mnie. Próbuję wrócić do życia, ale to nie działa i co dalej?

Miałem problemy z krążeniem krwi powodując silne bóle głowy, nie mogłem oderwać głowy od poduszki, a po ciężkiej pracy takie ataki tylko się nasiliły. Wyznaczono mnie teraz, abym wziął wazon normalizujący krążenie krwi, kazali mi go brać przez co najmniej miesiąc, a potem zgodnie ze stanem zdrowia. Kurs kończy się u mnie, ale na pewno jest duży postęp z głową, czasami boli, ale nigdy więcej nie miałem takich bólów.

Przepisano mi kilka leków w kompleksie, okazało się to dość kosztowne, ale co zrobić, głowa jest poważna.